User Tools

Site Tools


c550

This is an old revision of the document!


Konica Minolta Bizhub C550

Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/skannern/färgskrivaren C550.

Snabbguide

Dubbelsidig utskrift

Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard.

För att välja att inte skriva ut dubbelsidigt, öppna “Egenskaper” i utskriftsfönstret, klicka på fliken “Layout”, och välj sedan alternativet “1-sidig” under “Utskriftstyp”. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.

c550.1183121783.txt.gz · Last modified: 2007-06-29 14:56 by cr