User Tools

Site Tools


c550

This is an old revision of the document!


Konica Minolta Bizhub C550

Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/skannern/färgskrivaren C550.

Dubbelsidig utskrift

Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt. För att välja att inte skriva ut dubbelsidigt, öppna “Egenskaper” i utskriftsfönstret, klicka på fliken “Layout”, och välj sedan alternativet “1-sidig” under “Utskriftstyp”.

c550.1183114332.txt.gz · Last modified: 2007-06-29 12:52 by cr