User Tools

Site Tools


c550

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
c550 [2007-06-25 18:52]
cr skapad
c550 [2008-02-15 14:17] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Konica Minolta Bizhub C550 ====== ====== Konica Minolta Bizhub C550 ======
  
-Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/​skannern/​färgskrivaren C550.+{{c550.jpg}}
  
 +Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/​skannern/​färgskrivaren/​faxen Konica Minolta Bizhub C550.
 +
 +
 +===== Dokumentation =====
  
   * {{c550-snabbguide.pdf|Snabbguide}}   * {{c550-snabbguide.pdf|Snabbguide}}
 +  * {{c550_UM_USER_MANUAL_SV_1-1-1.pdf|Användarhandbok}}
 +
 +
 +
 +===== Färgutskrift =====
 +
 +Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut i svartvitt som standard, eftersom svartvita utskrifter är avsevärt billigare än färgutskrifter.
 +
 +För att manuellt välja att skriva ut i färg, öppna "​Egenskaper"​ i utskriftsfönstret,​ klicka på fliken "​Kvalitet",​ och välj sedan alternativet "​Fullfärg"​ under "Välj färg"​. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.
 +
 +{{c550-color.png}}
 +
 +
 +
 +
 +===== Enkelsidig utskrift =====
 +
 +Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard.
 +
 +För att manuellt välja att istället skriva ut enkelsidigt,​ öppna "​Egenskaper"​ i utskriftsfönstret,​ klicka på fliken "​Layout",​ och välj sedan alternativet "​1-sidig"​ under "​Utskriftstyp"​. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.
 +
 +{{c550-duplex.png}}
  
c550.1182790332.txt.gz · Last modified: 2007-06-25 18:52 by cr