User Tools

Site Tools


c450

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
c450 [2007-08-28 19:15]
cr
c450 [2007-08-28 19:16] (current)
cr
Line 20: Line 20:
  
 {{c450-grayscale.png}} {{c450-grayscale.png}}
 +
  
  
Line 28: Line 29:
 Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard. Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard.
  
-För att manuellt välja att istället skriva ut enkelsidigt,​ öppna "​Egenskaper"​ i utskriftsfönstret, klicka på fliken ​"Layout", och välj sedan alternativet "1-sidig" under "Utskriftstyp". I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.+För att manuellt välja att istället skriva ut enkelsidigt,​ öppna "​Egenskaper"​ i utskriftsfönstret. Fliken ​"Setup" ​visas. Välj alternativet "Single-Sided" under "Print Type". I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.
  
-{{c550-duplex.png}}+{{c450-duplex.png}}
  
c450.txt · Last modified: 2007-08-28 19:16 by cr