User Tools

Site Tools


c255i

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
c255i [2017-11-16 12:30]
cr [Enkelsidig utskrift]
c255i [2017-11-16 12:31] (current)
cr
Line 14: Line 14:
  
  
-===== Utskrift ======+===== Utskrift, kopiering och skanning ​====== 
 + 
 +Dessa skrivare är kopplade till utskriftssystemet [[PaperCut]]. Se [[PaperCut]] för instruktioner om hur man skriver ut, kopierar och skannar på dessa skrivare.
  
  
c255i.txt · Last modified: 2017-11-16 12:31 by cr