User Tools

Site Tools


c250i

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

c250i [2016-11-21 12:17]
cr created
c250i [2018-05-18 14:02] (current)
cr
Line 60: Line 60:
 Kontrollera att skrivaren på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt. Kontrollera att skrivaren på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt.
  
-Är du osäker på hur man fyller på papper, eller behöver annan hjälp med skrivaren, kontakta [[Helpdesk]].+Är du osäker på hur man fyller på papper, eller behöver annan hjälp med skrivaren, kontakta [[LTH Support]].
  
  
  
  
c250i.1479727061.txt.gz · Last modified: 2016-11-21 12:17 by cr