User Tools

Site Tools


bytet_av_e-postdoman_for_kansliet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bytet_av_e-postdoman_for_kansliet [2015-12-16 13:43]
cr [När börjar detta gälla?]
bytet_av_e-postdoman_for_kansliet [2017-10-03 14:10] (current)
perf
Line 3: Line 3:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-LTH:s ledning har beslutat att LTH Gemensamt ​och LTH-gemensamma funktioner ska byta e-postdomän ​från de tidigare +LTH:s ledning har beslutat att kansliet ​och andra LTH-gemensamma funktioner ska byta e-postdomän till **''​@lth.lu.se''​**. Det finns flera tankar bakom bytet:
-''​@kansli.lth.se'',​ ''​@bibliotek.lth.se''​ m.fl. till **''​@lth.lu.se''​**. ​Detta ska ses som ett första steg i att förhoppningsvis platta ut stora delar av mailstrukturen på LTH. +
- +
-Det finns flera tankar bakom det här bytet och domänen ''​@lth.lu.se''​:+
  
   * Vi får med båda våra varumärken (både LTH och LU).   * Vi får med båda våra varumärken (både LTH och LU).
 +  * Krångliga speciallösningar för funktionsadresser där vi inte vill att "​kansli"​ ska vara synligt kan undvikas.
   * Det blir likadant som ''​@ehl.lu.se'',​ ''​@ht.lu.se'',​ ''​@med.lu.se''​ etc.   * Det blir likadant som ''​@ehl.lu.se'',​ ''​@ht.lu.se'',​ ''​@med.lu.se''​ etc.
-  * Rent tekniskt är det just nu enklare att hantera än ''​@lth.se''​ som inte fullt ut hanteras centralt (och som skulle innebära fler namnkonflikter) 
-  * Krångliga speciallösningar för funktionsadresser där vi inte vill att "​kansli"​ ska vara synligt kan undvikas. 
- 
-När denna förändring är genomförd kommer [[e-postadresser|e-postadresserna]] alltså att se annorlunda ut. 
- 
- 
-===== Frågor och svar ===== 
- 
-==== När börjar detta gälla? ==== 
- 
-Planen är att detta kommer att börja gälla från och med januari 2016. 
- 
-Den verksamhet som kommer att få de nya e-postadresserna först är den nya organisationen [[CEE]]. Därefter kommer förändringen att genomföras på fler verksamheter. 
- 
-Du kan själv se när ändringen är genomförd genom att kontrollera din e-postadress i Outlook. Se [[e-postadresser]] för information om detta. 
- 
- 
- 
-==== Vilka påverkas? ==== 
- 
-Alla som idag har en [[e-postadresser|personlig e-postadress eller behörighet till någon funktionsadress]] som slutar på något av följande: 
- 
-  * ''​@bibliotek.lth.se''​ 
-  * ''​@genombrottet.lth.se''​ 
-  * ''​@kansli.lth.se''​ 
-  * ''​@master.lth.se''​ 
-  * ''​@rektor.lth.se''​ 
-  * m.fl. e-postdomäner som finns och används idag av LTH-gemensamma funktioner 
- 
-Alla dessa kommer framöver, istället för ovanstående,​ att få **''​@lth.lu.se''​** i slutet av e-postadressen. 
- 
- 
-==== Berörs även webben? ==== 
- 
-Nej, www.lth.se kommer att fortsätta fungera, och www.lth.lu.se och [[http://​lth.lu.se|lth.lu.se]] har redan fungerat sedan tidigare. Ändringen nu berör enbart e-posten. 
- 
- 
-==== Kommer de gamla e-postadresserna att sluta fungera? ==== 
- 
-Nej, planen är att de gamla e-postadresserna kommer att fortsätta att fungera tills vidare. Det här bytet påverkar vilken avsändaradress som visas som standard då man skickar [[e-post]], och hur [[e-postadresser|e-postadresserna]] ser ut som syns "​utåt"​. 
- 
- 
-==== Behöver jag göra något särskilt? ==== 
- 
-All personal som har rätt organisationstillhörighet i [[LUCAT]] och som berörs av detta kommer att få sin [[e-postadresser|e-postadress]] uppdaterad per automatik. 
- 
-Det man kan göra själv är att: 
- 
-  * Se över de e-postadresser till andra som man har sparade i sin **kontaktlista**. Använd med fördel den gemensamma adressboken i [[Outlook]] eller se till att kontakterna uppdateras därifrån, då den gemensamma adressboken uppdateras ifrån [[LUCAT]] med de nya adresserna när väl förändringen är genomförd. 
-  * Har du din e-postadress i **tryckt material**, se då till att denna uppdateras med den nya adressen när förändringen är genomförd. 
-  * Har du en e-postadress i din **signatur** i [[Outlook]],​ se då till att uppdatera dina e-postsignaturer när förändringen är genomförd. 
- 
-Se även [[#När börjar detta gälla?]]. 
- 
- 
-==== Berörs även andra system av denna ändring? ==== 
- 
-Ja, de system som använder e-postadress som kontonamn berörs: 
  
-  * I [[Lupin]] är inloggningen knuten till vilken primär e-postadress man har i [[LUCAT]]. Detta innebär att efter att denna ändring är genomförd måste du logga in i Lupin med din nya e-postadress istället. +===== Praktiska punkter =====
-  * Även andra system där behörigheten är knuten till den primära e-postadressen påverkas på motsvarande sätt. Detta gäller t.ex.: +
-    * [[box|LU Box]] +
-    * m.fl.+
  
 +  * Alla **gamla adresser fortsätter att fungera** för inkommande e-post. Det som påverkas är den adress som syns utåt, alltså som avsändaradressen i e-post och i listorna på webben.
 +  * Vi börjar med att byta de **personliga** e-postadresserna. Funktionsadresser som delade brevlådor och e-postlistor tar vi lite senare. ​
 +  * Bytet genomförs **avdelningsvis**. Ni får ett mail när vi påbörjar bytet för er avdelning, och ett när det är slutfört.
 +  * För de som använder **[[Lupin]]** uppdateras adresserna varje natt, så dagen efter bytet kan ni logga in där med den nya adressen.
 +  * För användare i **[[box|LU Box]]** krävs en manuell ändring som vi ber LDC göra åt oss. När bytet har påbörjats för er avdelning, försök inte logga in i Box förrän ni får ett mail från Box med rubriken //Please confirm the email address change for your Box account//. Följ instruktionerna i mailet.
 +  * Om ni använder **[[Skype for Business]]** behöver ni ändra inloggningsadress. I närheten av övre högra hörnet finns ett kugghjul och intil det en liten pil som öppnar en meny. Klicka där och välj först //Arkiv -> Avbryt inloggning//​ och därefter //Arkiv -> Ändra inloggningsadress//​.
 +  * I **Outlook** är själva mailboxen döpt efter den gamla adressen. Därför kan det se ut som om bytet inte har slagit igenom, men allting ska fungera i alla fall. Är man osäker på om ändringen har slagit igenom finns det instruktioner på [[e-postadresser#​vad_ar_min_primara_e-postadress|sidan om e-postadresser]] för hur man kontrollerar vilken primär adress man har.
 +  * Även i **mobilen** kan det se ut som om bytet inte har slagit igenom, men det ska fungera bra i alla fall.
 +  * Glöm inte att uppdatera adressen i era **signaturer**. För information om hur man gör, se [[https://​support.office.com/​sv-se/​article/​Skapa-och-l%c3%a4gga-till-en-signatur-i-meddelanden-8ee5d4f4-68fd-464a-a1c1-0e1c80bb27f2?​omkt=sv-SE&​ui=sv-SE&​rs=sv-SE&​ad=SE|Microsofts hjälpsida om signaturer]].
 +  * Webbadresserna berörs inte av det här bytet. www.lth.se kommer att fortsätta fungera, och www.lth.lu.se och [[http://​lth.lu.se|lth.lu.se]] har redan fungerat sedan tidigare. Ändringen nu berör enbart e-posten.
  
-====== Support ​======+===== Support =====
  
-Har du fler frågor? Kontakta ​[[Helpdesk]] ​så försöker vi besvara frågorna så gott vi kan.+Frågor eller problem? Kontakta ​<​support@lth.se> ​så försöker vi besvara frågorna så gott vi kan.
  
  
bytet_av_e-postdoman_for_kansliet.txt · Last modified: 2017-10-03 14:10 by perf