User Tools

Site Tools


bytet_av_e-postdoman_for_kansliet

Bytet av e-postdomän för kansliet

Bakgrund

LTH:s ledning har beslutat att kansliet och andra LTH-gemensamma funktioner ska byta e-postdomän till @lth.lu.se. Det finns flera tankar bakom bytet:

 • Vi får med båda våra varumärken (både LTH och LU).
 • Krångliga speciallösningar för funktionsadresser där vi inte vill att “kansli” ska vara synligt kan undvikas.
 • Det blir likadant som @ehl.lu.se, @ht.lu.se, @med.lu.se etc.

Praktiska punkter

 • Alla gamla adresser fortsätter att fungera för inkommande e-post. Det som påverkas är den adress som syns utåt, alltså som avsändaradressen i e-post och i listorna på webben.
 • Vi börjar med att byta de personliga e-postadresserna. Funktionsadresser som delade brevlådor och e-postlistor tar vi lite senare.
 • Bytet genomförs avdelningsvis. Ni får ett mail när vi påbörjar bytet för er avdelning, och ett när det är slutfört.
 • För de som använder Lupin uppdateras adresserna varje natt, så dagen efter bytet kan ni logga in där med den nya adressen.
 • För användare i LU Box krävs en manuell ändring som vi ber LDC göra åt oss. När bytet har påbörjats för er avdelning, försök inte logga in i Box förrän ni får ett mail från Box med rubriken Please confirm the email address change for your Box account. Följ instruktionerna i mailet.
 • Om ni använder Skype for Business behöver ni ändra inloggningsadress. I närheten av övre högra hörnet finns ett kugghjul och intil det en liten pil som öppnar en meny. Klicka där och välj först Arkiv → Avbryt inloggning och därefter Arkiv → Ändra inloggningsadress.
 • I Outlook är själva mailboxen döpt efter den gamla adressen. Därför kan det se ut som om bytet inte har slagit igenom, men allting ska fungera i alla fall. Är man osäker på om ändringen har slagit igenom finns det instruktioner på sidan om e-postadresser för hur man kontrollerar vilken primär adress man har.
 • Även i mobilen kan det se ut som om bytet inte har slagit igenom, men det ska fungera bra i alla fall.
 • Glöm inte att uppdatera adressen i era signaturer. För information om hur man gör, se Microsofts hjälpsida om signaturer.
 • Webbadresserna berörs inte av det här bytet. www.lth.se kommer att fortsätta fungera, och www.lth.lu.se och lth.lu.se har redan fungerat sedan tidigare. Ändringen nu berör enbart e-posten.

Support

Frågor eller problem? Kontakta support@lth.se så försöker vi besvara frågorna så gott vi kan.

bytet_av_e-postdoman_for_kansliet.txt · Last modified: 2017-10-03 14:10 by perf