User Tools

Site Tools


box

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
box [2019-01-10 17:07]
cr [Frågor och svar]
box [2019-01-10 17:10] (current)
cr [Finns det stöd för Linux?]
Line 90: Line 90:
 ==== Finns det stöd för Linux? ==== ==== Finns det stöd för Linux? ====
  
-Det finns inte någon synkroniseringsklient till Linux, men däremot kan man använda WebDAVFörst måste du sätta ett "​Box-lösenord"​ på ditt konto (DAV är inte SSO-enableat),​ sen kommer du åt dina filer via lu.box.com/​dav med https och port 443.+Det finns inte någon synkroniseringsklient till Linux, men däremot kan man använda WebDAVFörst måste du sätta ett "​Box-lösenord"​ på ditt konto (DAV är inte SSO-enableat),​ sen kommer du åt dina filer via lu.box.com/​dav med https och port 443.
  
 ==== Vad händer om jag byter enhet eller får den stulen? ==== ==== Vad händer om jag byter enhet eller får den stulen? ====
box.txt · Last modified: 2019-01-10 17:10 by cr