User Tools

Site Tools


box

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
box [2017-09-18 12:32]
cr
box [2019-01-10 17:10] (current)
cr [Finns det stöd för Linux?]
Line 33: Line 33:
   * **Du får inte använda denna tjänst, eller någon som helst annan [[molntjänster|tjänst där dokumenten lagras utanför universitetet]],​ om dokumenten har [[skyddsvärd information]] enligt universitetets riktlinjer för informationssäkerhet,​ InfoSäk A**. I dessa fall får dokumenten endast lagras på servrar som ägs och finns inom universitet. Skyddsvärd information kan innefatta både sådant som omfattas av sekretess eller annan information där någon individ, universitet eller en tredje part skulle kunna lida skada om informationen läckte ut.   * **Du får inte använda denna tjänst, eller någon som helst annan [[molntjänster|tjänst där dokumenten lagras utanför universitetet]],​ om dokumenten har [[skyddsvärd information]] enligt universitetets riktlinjer för informationssäkerhet,​ InfoSäk A**. I dessa fall får dokumenten endast lagras på servrar som ägs och finns inom universitet. Skyddsvärd information kan innefatta både sådant som omfattas av sekretess eller annan information där någon individ, universitet eller en tredje part skulle kunna lida skada om informationen läckte ut.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
-===== Vad kostar det? ===== 
- 
-Användningen av LU Box är tyvärr förenad med en liten avgift. Denna betalas av fakulteten per användare som utnyttjar tjänsten. 
- 
-Tjänsten aktiveras därför inte per automatik, men har du behov av tjänsten är det självklart att du ska aktivera och använda den. Se nedan för hur du går tillväga. 
  
  
Line 62: Line 56:
  
 ===== Frågor och svar ===== ===== Frågor och svar =====
-**Hur mycket får jag lagra?** Totalt skall inte lagringen överstiga 20 GB. Behöver man mer utrymme så kontaktar man Servicedesk på telefon 29000 eller Servicedesk@lu.se. 
  
-**Kan jag synkronisera filerna till min egen dator?** Ja, programmet Box Sync gör detta. Installera programmet via [[Software Center]].+==== Hur mycket får jag lagra====
  
-**Vad händer med mina lagrade dokument?** Dokumenten lagras på servrar som Lunds universitet inte har fysisk tillgång till utan hos en extern leverantör (Box.com) som har avtal med SUNET. Svensk lagstiftning gäller för avtalet och Lunds universitet äger all information men företaget som står för tjänsten har teknisk tillgång till de dokument som lagras. Därför skall man som alltid vara försiktig med känslig information och man skall kryptera filer med känsliga uppgifter INNAN de synkroniseras via tjänsten. Tyvärr kommer det göra det svårt att bibehålla möjligheterna att läsa dokument på olika plattformar samtidigt.+Totalt skall inte lagringen överstiga 20 GB. Behöver du mer utrymme kontaktar du [[Servicedesk]]. 
 + 
 +==== Kan jag synkronisera filerna till min egen dator? ==== 
 + 
 +Ja, programmet //Box Sync// gör detta. Du kan installera programmet via [[Software Center]]. 
 + 
 +==== Vad händer med mina lagrade dokument? ​==== 
 + 
 +Dokumenten lagras på servrar som Lunds universitet inte har fysisk tillgång till utan hos en extern leverantör (Box.com) som har avtal med SUNET. Svensk lagstiftning gäller för avtalet och Lunds universitet äger all information men företaget som står för tjänsten har teknisk tillgång till de dokument som lagras. Därför skall man som alltid vara försiktig med känslig information och man skall kryptera filer med känsliga uppgifter INNAN de synkroniseras via tjänsten. Tyvärr kommer det göra det svårt att bibehålla möjligheterna att läsa dokument på olika plattformar samtidigt.
 Enligt universitetets riktlinjer för informationssäkerhet (InfoSäk A) får inte informationen som har skyddsvärde för universitetet,​ medarbetare eller annan lagras utanför universitetet. Enligt universitetets riktlinjer för informationssäkerhet (InfoSäk A) får inte informationen som har skyddsvärde för universitetet,​ medarbetare eller annan lagras utanför universitetet.
 För mer information läs vidare i universitets riktlinjer för informationssäkerhet För mer information läs vidare i universitets riktlinjer för informationssäkerhet
 (länk http://​www.medarbetarwebben.lu.se/​sites/​medarbetarwebben.lu.se/​files/​riktlinjer- informationssakerhet_0.pdf) (länk http://​www.medarbetarwebben.lu.se/​sites/​medarbetarwebben.lu.se/​files/​riktlinjer- informationssakerhet_0.pdf)
  
-**Kan lärosätet/​LTH Support ​komma åt mitt konto?** Ja, administratörerna kan komma åt dina filer+==== Kan personal på universitet ​komma åt mitt konto? ​====
  
-**Vad händer med mitt konto när jag slutar ​som anställd?​** Kontot låses och dokumenten ej längre tillgängliga+Ja, administratörerna ​som hanterar tjänsten på universitetet kan komma åt dina filer.
  
-**Vad händer ​om jag försöker lagra mer än mina 20 GB?** Vid uppladdning via webbrowser kommer ett felmeddelande upp om att gränsen är uppnådd. Vid uppladdning genom synkronisering av folder kommer inget felmeddelande,​ men uppladdningen kommer inte att genomföras.+==== Vad händer ​med mitt konto när jag slutar som anställd====
  
-**Hur fungerar quota för gruppkataloger?​** Alla kataloger ägs av den användare som skapar den. Om en person skapar och delar ut en katalog till en grupp räknas alla filer i den katalogen på personens quota.+Kontot låses och dokumenten blir ej längre tillgängliga. 
 + 
 +==== Vad händer om jag försöker lagra mer än mina 20 GB? ==== 
 + 
 +Vid uppladdning via webbläsare kommer ett felmeddelande upp om att gränsen är uppnådd. Vid uppladdning genom synkronisering av folder kommer inget felmeddelande,​ men uppladdningen kommer inte att genomföras. 
 + 
 +==== Hur fungerar quota för gruppkataloger? ​==== 
 + 
 +Alla kataloger ägs av den användare som skapar den. Om en person skapar och delar ut en katalog till en grupp räknas alla filer i den katalogen på personens quota.
    
-**Stöd ​för Linux?** Det finns inte någon ​synk-klient ​till Linux, men däremot kan man använda WebDAVFörst måste du sätta ett "​Box-lösenord"​ på ditt konto (DAV är inte SSO-enableat),​ sen kommer du åt dina filer via lu.box.com/​dav med https och port 443.+==== Finns det stöd för Linux? ​==== 
 + 
 +Det finns inte någon ​synkroniseringsklient ​till Linux, men däremot kan man använda WebDAVFörst måste du sätta ett "​Box-lösenord"​ på ditt konto (DAV är inte SSO-enableat),​ sen kommer du åt dina filer via lu.box.com/​dav med https och port 443. 
 + 
 +==== Vad händer om jag byter enhet eller får den stulen? ====
  
-**Vad händer om jag byter enhet (iPhone, iPad) eller får den stulen?​** ​På enheter du loggar in ifrån lagras skyddad autentiseringsinformation och du måste aktivt plocka bort enheten via webbgränssnittet när du inte längre vill att enheten ska komma åt dina dokument.+På enheter du loggar in ifrån lagras skyddad autentiseringsinformation och du måste aktivt plocka bort enheten via webbgränssnittet när du inte längre vill att enheten ska komma åt dina dokument.
  
-**Hur delar jag dokument med personer som ej är anställda vid Lunds universitet?​** Samtliga lärosäten i Sverige har möjlighet att ansluta sina anställda (och studenter) och ett flertal har valt att ansluta sig till tjänsten. Det går utmärkt att dela dokument med dessa personer och att dela ut rättigheter på kataloger eller enskilda dokument genom att ange deras epostadresser. Om man vill dela dokument med personer på icke anslutna lärosäten alternativt privata företag får man antingen dela ut dokument utan att kräva inloggning (endast läs-rättigheter rekommenderas) annars får dessa personer skapa ett gratiskonto och då kan man dela dokument på samma sätt som ovan. Man skall inte dela ut fler och högre rättigheter på fler kataloger och filer än nödvändigt och inte heller glömma att plocka bort rättigheter som inte längre behövs.+==== Hur delar jag dokument med personer som ej är anställda vid Lunds universitet? ​====
  
 +Samtliga lärosäten i Sverige har möjlighet att ansluta sina anställda (och studenter) och ett flertal har valt att ansluta sig till tjänsten. Det går utmärkt att dela dokument med dessa personer och att dela ut rättigheter på kataloger eller enskilda dokument genom att ange deras e-postadresser. Om man vill dela dokument med personer på icke anslutna lärosäten alternativt privata företag får man antingen dela ut dokument utan att kräva inloggning (endast läsrättigheter rekommenderas i sådana fall). Annars får dessa personer skapa ett gratiskonto och då kan man dela dokument på samma sätt som ovan. Man skall inte dela ut fler och högre rättigheter på fler kataloger och filer än nödvändigt och inte heller glömma att plocka bort rättigheter som inte längre behövs.
  
  
box.1505730730.txt.gz · Last modified: 2017-09-18 12:32 by cr