User Tools

Site Tools


box

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
box [2019-01-10 17:07]
cr [Frågor och svar]
box [2019-08-20 11:14]
cr
Line 12: Line 12:
 Hela universitetssverige har via samarbetsorganet [[SUNET]] tecknat ett avtal och lanserat en tjänst som bygger på Box. Se www.sunet.se/​Tjanster/​SUNETs-tjanster-/​SUNET-Box.html. Denna tjänst finns genom detta samarbete i sin tur också tillgänglig vid Lunds universitet. Nedan kallas LU:s Box-tjänst enbart för "LU Box". Hela universitetssverige har via samarbetsorganet [[SUNET]] tecknat ett avtal och lanserat en tjänst som bygger på Box. Se www.sunet.se/​Tjanster/​SUNETs-tjanster-/​SUNET-Box.html. Denna tjänst finns genom detta samarbete i sin tur också tillgänglig vid Lunds universitet. Nedan kallas LU:s Box-tjänst enbart för "LU Box".
  
-Det primära skälet till att denna tjänst upphandlades via SUNET var att få till en webbtjänst som uppfyller de lagkrav som ställs på en svensk myndighet och då särskilt med avseende på personuppgiftslagen. I upphandlingen har noggrant säkerställts att den slutliga tjänst som presenteras uppfyller lagkraven.+Det primära skälet till att denna tjänst upphandlades via SUNET var att få till en webbtjänst som uppfyller de lagkrav som ställs på en svensk myndighet och då särskilt med avseende på personuppgiftslagen ​(PUL). I upphandlingen har noggrant säkerställts att den slutliga tjänst som presenteras uppfyller lagkraven.
  
 Box uppfyller alltså kraven som ställs i personuppgiftslagen när det gäller lagring av [[personuppgifter]]. Box är därmed ett alternativ till [[OneDrive]] som numera också uppfyller dessa krav. Box uppfyller alltså kraven som ställs i personuppgiftslagen när det gäller lagring av [[personuppgifter]]. Box är därmed ett alternativ till [[OneDrive]] som numera också uppfyller dessa krav.
Line 90: Line 90:
 ==== Finns det stöd för Linux? ==== ==== Finns det stöd för Linux? ====
  
-Det finns inte någon synkroniseringsklient till Linux, men däremot kan man använda WebDAVFörst måste du sätta ett "​Box-lösenord"​ på ditt konto (DAV är inte SSO-enableat),​ sen kommer du åt dina filer via lu.box.com/​dav med https och port 443.+Det finns inte någon synkroniseringsklient till Linux, men däremot kan man använda WebDAVFörst måste du sätta ett "​Box-lösenord"​ på ditt konto (DAV är inte SSO-enableat),​ sen kommer du åt dina filer via lu.box.com/​dav med https och port 443.
  
 ==== Vad händer om jag byter enhet eller får den stulen? ==== ==== Vad händer om jag byter enhet eller får den stulen? ====
box.txt · Last modified: 2019-08-20 11:14 by cr