User Tools

Site Tools


box

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
box [2019-01-10 17:07]
cr [Frågor och svar]
box [2019-01-10 17:10]
cr [Finns det stöd för Linux?]
Line 90: Line 90:
 ==== Finns det stöd för Linux? ==== ==== Finns det stöd för Linux? ====
  
-Det finns inte någon synkroniseringsklient till Linux, men däremot kan man använda WebDAVFörst måste du sätta ett "​Box-lösenord"​ på ditt konto (DAV är inte SSO-enableat),​ sen kommer du åt dina filer via lu.box.com/​dav med https och port 443.+Det finns inte någon synkroniseringsklient till Linux, men däremot kan man använda WebDAVFörst måste du sätta ett "​Box-lösenord"​ på ditt konto (DAV är inte SSO-enableat),​ sen kommer du åt dina filer via lu.box.com/​dav med https och port 443.
  
 ==== Vad händer om jag byter enhet eller får den stulen? ==== ==== Vad händer om jag byter enhet eller får den stulen? ====
box.txt · Last modified: 2019-08-20 11:14 by cr