User Tools

Site Tools


box

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
box [2016-12-01 16:01]
cr
box [2017-09-18 12:32]
cr
Line 54: Line 54:
   - Du har nu skapat ett LU Box-konto.   - Du har nu skapat ett LU Box-konto.
  
 +
 +==== Vidare guider ====
 +
 +Det finns många guider om LU Box på [[LU Support]]. Du hittar också direktlänkar till dem under [[#​dokumentation]] nedan.
  
  
Line 67: Line 71:
 (länk http://​www.medarbetarwebben.lu.se/​sites/​medarbetarwebben.lu.se/​files/​riktlinjer- informationssakerhet_0.pdf) (länk http://​www.medarbetarwebben.lu.se/​sites/​medarbetarwebben.lu.se/​files/​riktlinjer- informationssakerhet_0.pdf)
  
-**Kan lärosätet/​helpdesk ​komma åt mitt konto?** Ja, administratörerna kan komma åt dina filer+**Kan lärosätet/​LTH Support ​komma åt mitt konto?** Ja, administratörerna kan komma åt dina filer
  
 **Vad händer med mitt konto när jag slutar som anställd?​** Kontot låses och dokumenten ej längre tillgängliga **Vad händer med mitt konto när jag slutar som anställd?​** Kontot låses och dokumenten ej längre tillgängliga
Line 81: Line 85:
 **Hur delar jag dokument med personer som ej är anställda vid Lunds universitet?​** Samtliga lärosäten i Sverige har möjlighet att ansluta sina anställda (och studenter) och ett flertal har valt att ansluta sig till tjänsten. Det går utmärkt att dela dokument med dessa personer och att dela ut rättigheter på kataloger eller enskilda dokument genom att ange deras epostadresser. Om man vill dela dokument med personer på icke anslutna lärosäten alternativt privata företag får man antingen dela ut dokument utan att kräva inloggning (endast läs-rättigheter rekommenderas) annars får dessa personer skapa ett gratiskonto och då kan man dela dokument på samma sätt som ovan. Man skall inte dela ut fler och högre rättigheter på fler kataloger och filer än nödvändigt och inte heller glömma att plocka bort rättigheter som inte längre behövs. **Hur delar jag dokument med personer som ej är anställda vid Lunds universitet?​** Samtliga lärosäten i Sverige har möjlighet att ansluta sina anställda (och studenter) och ett flertal har valt att ansluta sig till tjänsten. Det går utmärkt att dela dokument med dessa personer och att dela ut rättigheter på kataloger eller enskilda dokument genom att ange deras epostadresser. Om man vill dela dokument med personer på icke anslutna lärosäten alternativt privata företag får man antingen dela ut dokument utan att kräva inloggning (endast läs-rättigheter rekommenderas) annars får dessa personer skapa ett gratiskonto och då kan man dela dokument på samma sätt som ovan. Man skall inte dela ut fler och högre rättigheter på fler kataloger och filer än nödvändigt och inte heller glömma att plocka bort rättigheter som inte längre behövs.
  
- 
- 
-===== Vidare guider ===== 
- 
-Det finns många guider om LU Box på [[LU Support]]. Du hittar också direktlänkar till dem under [[#​dokumentation]] nedan. 
  
  
box.txt · Last modified: 2019-01-10 17:10 by cr