User Tools

Site Tools


bordsmikrofon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bordsmikrofon [2015-05-13 13:41]
cr
bordsmikrofon [2018-05-18 14:02] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 {{polycom_cx100.jpg}} {{polycom_cx100.jpg}}
  
-Det finns fyra stycken ​bordsmikrofoner ​på kansliet, ​som kan lånas vid behov.+Det finns ett antal bordsmikrofoner som kan lånas vid behov.
  
 Det är bordsmikrofoner som ansluts via USB till datorn och som inte kräver någon särskild programvara. De lämpar sig för e-möten, med exempelvis [[Adobe Connect]], och där man sitter flera i samma rum. Det är bordsmikrofoner som ansluts via USB till datorn och som inte kräver någon särskild programvara. De lämpar sig för e-möten, med exempelvis [[Adobe Connect]], och där man sitter flera i samma rum.
  
-Kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] för att låna.+Kontakta [[LTH Support]] för att låna.
  
  
bordsmikrofon.txt · Last modified: 2018-05-18 14:02 by cr