User Tools

Site Tools


bordsmikrofon

This is an old revision of the document!


Bordsmikrofon

polycom_cx100.jpg

Det finns fyra stycken bordsmikrofoner på kansliet, som kan lånas vid behov.

Det är bordsmikrofoner som ansluts via USB till datorn och som inte kräver någon särskild programvara. De lämpar sig för e-möten, med exempelvis Adobe Connect, och där man sitter flera i samma rum.

Kontakta Intendenturen eller Helpdesk för att låna.

bordsmikrofon.1327579943.txt.gz · Last modified: 2012-01-26 13:12 by cr