User Tools

Site Tools


blender

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
blender [2017-04-25 15:32]
cr
blender [2018-05-08 10:14] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Blender ====== ====== Blender ======
  
-{{  blender.png?​nolink&​300}}//​Blender//​ är ett program för 3D och modellering. Programmet är öppen källkod och kan användas fritt.+{{  blender.png?​nolink&​300}}//​Blender//​ är ett program för 3D och modellering. Programmet kan även användas för videoredigering. Programmet är öppen källkod och kan användas fritt.
  
 Mer information om programmet finns på projektets webbplats www.blender.org. Mer information om programmet finns på projektets webbplats www.blender.org.
blender.1493127145.txt.gz · Last modified: 2017-04-25 15:32 by cr