User Tools

Site Tools


blender

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blender [2017-04-25 15:17]
cr
blender [2018-05-08 10:14] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Blender ====== ====== Blender ======
  
-//Blender// är ett program för 3D och modellering. Programmet är öppen källkod och kan användas fritt.+{{  blender.png?​nolink&​300}}//Blender// är ett program för 3D och modellering. Programmet kan även användas för videoredigering. Programmet är öppen källkod och kan användas fritt.
  
 Mer information om programmet finns på projektets webbplats www.blender.org. Mer information om programmet finns på projektets webbplats www.blender.org.
Line 13: Line 13:
  
 Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat. Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.
 +
 +Installationsfiler för installation på övriga datorer kan hämtas på www.blender.org/​download/​.
  
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Vid frågor om själva programmet, kontakta din lärare eller projektet på www.blender.org/​support/​.+Vid frågor om själva programmet, kontakta ​i första hand din lärare eller projektet på www.blender.org/​support/​.
  
blender.1493126253.txt.gz · Last modified: 2017-04-25 15:17 by cr