User Tools

Site Tools


blender

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
blender [2017-04-25 15:16]
cr created
blender [2018-05-08 10:14]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Blender ====== ====== Blender ======
  
-//Blender// är ett fritt program för 3D och modellering. Programmet är öppen källkod.+{{  blender.png?​nolink&​300}}//Blender// är ett program för 3D och modellering. Programmet kan även användas för videoredigering. Programmet är öppen källkod ​och kan användas fritt.
  
 Mer information om programmet finns på projektets webbplats www.blender.org. Mer information om programmet finns på projektets webbplats www.blender.org.
Line 13: Line 13:
  
 Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat. Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.
 +
 +Installationsfiler för installation på övriga datorer kan hämtas på www.blender.org/​download/​.
  
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Vid frågor om själva programmet, kontakta din lärare eller projektet på www.blender.org/​support/​.+Vid frågor om själva programmet, kontakta ​i första hand din lärare eller projektet på www.blender.org/​support/​.
  
blender.txt · Last modified: 2018-05-08 10:14 by cr