User Tools

Site Tools


bios

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bios [2018-06-07 09:09]
pelle
bios [2018-06-07 09:14] (current)
pelle
Line 1: Line 1:
 +====== BIOS ======
 Ibland så uppdateras något som kallas BIOS på din arbetsdator. Uppdateringen sker när datorn startas om och är helt automatisk och du behöver inte göra något alls för att den ska starta eller slutföras. Bilder på hur skärmen kan se ut visas nedanför. Bilderna är från en bärbar HP-dator. ​ Ibland så uppdateras något som kallas BIOS på din arbetsdator. Uppdateringen sker när datorn startas om och är helt automatisk och du behöver inte göra något alls för att den ska starta eller slutföras. Bilder på hur skärmen kan se ut visas nedanför. Bilderna är från en bärbar HP-dator. ​
  
bios.txt · Last modified: 2018-06-07 09:14 by pelle