User Tools

Site Tools


biol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

biol [2018-11-02 12:20] (current)
cr created
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​biol|This page in English]]</​wrap>​
 +
 +====== Information för anställda på Biologiska institutionen ======
 +
 +Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på Biologi.
 +
 +<WRAP box>
 +Datordriftgruppen ([[DDG]]) har driftansvaret för windowsdatorerna på Biologi. <wrap em>I första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.</​wrap>​
 +
 +<WRAP tip center 50%>
 +**Kontaktuppgifter**
 +  * <​helpdesk@biol.lu.se>,​ anknytning 23809.
 +</​WRAP>​
 +
 +Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:
 +
 +  * [[gemensamt|Gemensam information]]
 +
 +Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]].  ​
 +
 +</​WRAP>​
  
biol.txt · Last modified: 2018-11-02 12:20 by cr