User Tools

Site Tools


bibliotek

This page in English

Bibliotek

Bakgrund

DDG sköter datordriften på en del husbibliotek. Det kan röra sig om datorresurser till biblioteksbesökare och/eller bibliotekspersonal, men även system för utskrifter och kopiering.

På följande husbibliotek sköter DDG hela (eller delar av) datordriften:

Bibliotek Bibliotekets huvudman Personalens huvudman
Studiecentrums bibliotek LTH / LTH gemensamt LTH Gemensamt
Biblioteket för arkitektur och design LTH / Husstyrelsen i A-huset LTH Gemensamt
E-husets bibliotek LTH / Husstyrelsen i E-huset LTH Gemensamt
V-husets bibliotek LTH / Husstyrelsen i V-huset LTH Gemensamt
Matematiska biblioteket LTH / Matematikcentrum Matematikcentrum
Fysik- och astronomibiblioteket N-fak
Kemicentrums bibliotek N-fak

För mer information om de olika biblioteken, se http://www.lth.se/bibliotek/kontakt-och-oeppettider/.

Sökdatorer

På datorerna som är avsedda för sökning kan biblioteksbesökare logga in enligt följande:

  • LTH-studenter med datorkonto hos LTH loggar in med följande: STUDENT\STiL-id
  • LU-studenter loggar in med följande: UW\STiL-id
  • LU-anställda loggar in med följande: UW\LUCAT-id
  • Besökare som är vare sig studenter eller anställda på LU loggar in med följande: FIXME

Policy för resurser till husbiblioteken

Den service vi erbjuder till husbiblioteken beror dels på vem som är huvudman för personalen, dels vem som är huvudman för själva biblioteksfunktionen. Hårdvara som är till för biblioteksbesökare bekostas alltid av bibliotekets huvudman, medan personalens IT och infrastruktur (servrar för datorer och skrivare) hanteras olika beroende på huvudman och fakultet enligt nedan.

För bibliotek där personalen tillhör LTH Gemensamt gäller följande:

DDG finansierar personalens IT, medan bibliotekets huvudman finansierar den IT som rör själva biblioteksfunktionen (t.ex. sökdatorer, diskdatorer, kopiering för besökare osv). DDG kan hjälpa till med inköp och drift av all IT mot ersättning för nedlagt arbete.

När det gäller utskrifter och kopiering står DDG för kostnader motsvarande en liten A4-kopiator till personalen. Större kopiatorer (A3 eller större) och utskrifter och kopiering för besökare står bibliotekets huvudman för. Infrastruktur för besökarnas resurser bekostas av DDG.

För bibliotek där LTH Gemensamt inte är huvudman för personalen gäller följande om de önskar ta del av våra tjänster för IT till personal och/eller besökare:

Bibliotek på LTH betalar endast för nedlagd arbetstid. Infrastruktur för personalen debiteras, medan infrastruktur för besökarnas datorer och skrivare beskostas av DDG. Detsamma gäller biblioteken på Fysicum och Kemicentrum eftersom majoriteten av besökarna är LTH-studenter.

Övriga bibliotek utanför LTH betalar för arbetstid och infrastruktur både för personalens och besökarnas datorer.

Support

Har du behov av datorsupport? Kontakta LTH Support.

bibliotek.txt · Last modified: 2018-05-18 14:01 by cr