User Tools

Site Tools


barbara_datorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
barbara_datorer [2017-02-21 08:20]
cr [Transport]
barbara_datorer [2017-02-21 08:24] (current)
cr
Line 11: Line 11:
  
 ===== Vanliga frågor och svar ===== ===== Vanliga frågor och svar =====
 +
 +==== Mus och styrplatta ====
 +
 +  * **Min styrplatta har slutat att fungera. Hur löser jag det? ** -- Styrplattan kan ha blivit inaktiverad av misstag. Styrplattan har en funktion som gör att den snabbt kan stängas av för att inte vara i vägen under längre perioder med skrivande. För att göra detta trycker man två gånger i snabb följd i övre vänstra hörnet på styrplattan,​ som också har en liten lampa som indikerar om styrplattan är aktiv eller inte. På samma sätt kan man aktivera styrplattan igen. Se t.ex. https://​www.youtube.com/​watch?​v=4d3vhi3gvL4.
 +
  
 ==== Bildskärm och tangentbord ==== ==== Bildskärm och tangentbord ====
barbara_datorer.txt · Last modified: 2017-02-21 08:24 by cr