User Tools

Site Tools


avaya_4610

This is an old revision of the document!


Avaya 4610

avaya_4610.jpg

Dokumentation

LDC:s telefonienhet har dokumentation för telefonmodellen Avaya 4610 på följande sida:

http://www.ldc.lu.se/o.o.i.s/5628

Där finns en kortfattad illustrerad manual på svenska och engelska.

Hänvisningskoppling

På följande sida finns manual för hänvisningskoppling med hjälp av ip-telefonen Avaya 4610:

http://www.ldc.lu.se/o.o.i.s/5539

Se även

avaya_4610.1216383659.txt.gz · Last modified: 2008-07-18 14:20 by cr