User Tools

Site Tools


avaya_4610

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
avaya_4610 [2008-07-18 14:22]
cr
avaya_4610 [2008-07-18 14:45]
cr
Line 20: Line 20:
  
 http://​www.ldc.lu.se/​o.o.i.s/​5539 http://​www.ldc.lu.se/​o.o.i.s/​5539
 +
 +
 +===== Frågor och svar =====
 +
 +==== Alla som ringer till min anknytning får beskedet att jag inte är anträffbar,​ men jag vill vara anträffbar! Hur löser jag det? ====
 +
 +Kontrollera att du inte oavsiktligen har kommit åt knappen "​SendAllCalls"​ uppe till höger bredvid displayen. Den ska normalt vara **inaktiverad** (=inte gråmarkerad). Är den gråmarkerad har du med stor sannolikhet råkat komma åt knappen av misstag och aktiverat en hänvisning,​ utan att ange något nummer som ska hänvisas till. Tryck en gång till på knappen för att ta bort den (felaktiga) hänvisningen.
 +
  
  
avaya_4610.txt · Last modified: 2009-01-30 09:49 by cr