User Tools

Site Tools


avaya_4610

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
avaya_4610 [2008-07-18 14:20]
cr skapad
avaya_4610 [2009-01-30 09:49]
cr
Line 2: Line 2:
  
 {{avaya_4610.jpg}} {{avaya_4610.jpg}}
 +
 +Telefonmodellen Avaya 4610 är en sk [[ip-telefon]].
 +
  
 ===== Dokumentation ===== ===== Dokumentation =====
Line 17: Line 20:
  
 http://​www.ldc.lu.se/​o.o.i.s/​5539 http://​www.ldc.lu.se/​o.o.i.s/​5539
 +
 +
 +
 +===== Frågor och svar =====
 +
 +==== Alla som ringer till min anknytning får beskedet att jag inte är anträffbar,​ men jag vill vara anträffbar! Hur löser jag det? ====
 +
 +Kontrollera att du inte oavsiktligen har kommit åt knappen "​SendAllCalls"​ uppe till höger bredvid displayen. Den ska normalt vara **inaktiverad** (=inte gråmarkerad). Är den gråmarkerad har du med stor sannolikhet råkat komma åt knappen av misstag och aktiverat en hänvisning,​ utan att ange något nummer som ska hänvisas till. Tryck en gång till på knappen för att ta bort den (felaktiga) hänvisningen.
 +
 +==== Hur kan jag ringa konferenssamtal ifrån min egen fasta telefon? ====
 +
 +Se [[konferenssamtal]].
 +
  
  
 ===== Se även ===== ===== Se även =====
  
 +  * [[IP-telefon]]
   * [[Mobil anknytning]]   * [[Mobil anknytning]]
   * [[Mobiltelefon]]   * [[Mobiltelefon]]
  
  
avaya_4610.txt · Last modified: 2009-01-30 09:49 by cr