User Tools

Site Tools


avaya_4610

Avaya 4610

avaya_4610.jpg

Telefonmodellen Avaya 4610 är en sk ip-telefon.

Dokumentation

LDC:s telefonienhet har dokumentation för telefonmodellen Avaya 4610 på följande sida:

http://www.ldc.lu.se/o.o.i.s/5628

Där finns en kortfattad illustrerad manual på svenska och engelska.

Hänvisningskoppling

På följande sida finns manual för hänvisningskoppling med hjälp av ip-telefonen Avaya 4610:

http://www.ldc.lu.se/o.o.i.s/5539

Frågor och svar

Alla som ringer till min anknytning får beskedet att jag inte är anträffbar, men jag vill vara anträffbar! Hur löser jag det?

Kontrollera att du inte oavsiktligen har kommit åt knappen “SendAllCalls” uppe till höger bredvid displayen. Den ska normalt vara inaktiverad (=inte gråmarkerad). Är den gråmarkerad har du med stor sannolikhet råkat komma åt knappen av misstag och aktiverat en hänvisning, utan att ange något nummer som ska hänvisas till. Tryck en gång till på knappen för att ta bort den (felaktiga) hänvisningen.

Hur kan jag ringa konferenssamtal ifrån min egen fasta telefon?

Se även

avaya_4610.txt · Last modified: 2009-01-30 09:49 by cr