User Tools

Site Tools


aterstalla

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
aterstalla [2019-04-29 17:35]
peterv [Skyddade filer]
aterstalla [2020-06-30 13:53] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-====== ​Olika backuper ​====== +====== ​Återställa ​====== 
-Vi har två nivåer ​av "​backup"​. ​+ 
 +===== Olika typer av säkerhetskopiering ===== 
 + 
 +Vi har två olika system ​av säkerhetskopiering ("​backup"​). 
   * Vi har traditionell backup enligt bestämt schema. Det är endast administratörer som kan hämta filer från detta system.   * Vi har traditionell backup enligt bestämt schema. Det är endast administratörer som kan hämta filer från detta system.
-  * Vi har ett annat system **som du själv kan använda!** Vi kallar det "​Tidigare versioner"​. ​Detta systemet gör "​snapshots"​ av alla filer på servern två gånger per dag. Ju längre tillbaks man sedan går så blir tidpunkterna ​glesare+  * Vi har ett annat system **som du själv kan använda** ​för att återställa filer. Det kallas ​"​Tidigare versioner"​. ​Det systemet gör återställningspunkter ("​snapshots"​av alla filer på servern två gånger per dag. Ju längre tillbaks ​i tiden man går, desto glesare ​blir det mellan ​tidpunkterna. 
-====== Skyddade filer ====== + 
-  * "​Tidigare versioner"​ skyddar filer som ligger i din hemkatalog på servern (oftast benämnd U: eller H:), filer i "​Gemensam"​ på server (M:, S: eller K:) samt i eventuell "​Transport"​ (T:). Filer i Workfolders ​skyddas också men det är lite krångligare att komma åt "​Tidigare versioner",​ se nedan.+ 
 +===== Skyddade filer ===== 
 + 
 +  * "​Tidigare versioner"​ skyddar filer som ligger i din hemkatalog på servern (oftast benämnd ​''​U:'' ​eller ''​H:''​), filer i "​Gemensam"​ på server (''​M:''​''​S:'' ​eller ''​K:''​) samt i eventuell "​Transport"​ (''​T:''​). Filer i [[arbetsmappar|arbetsmappar (workfolders)]] ​skyddas också men det är lite krångligare att komma åt "​Tidigare versioner" ​av dessa, se nedan.
   * Backup skyddar din hemkatalog på servern och filer i "​Gemensam"​ på server. ​   * Backup skyddar din hemkatalog på servern och filer i "​Gemensam"​ på server. ​
-  * Filer som ligger lokalt på din dator skyddas inte alls. Dvs filer som ligger i C:\tempeller annan lokal mapp skyddas ej av någon typ av backup! +<WRAP important>​Filer som ligger lokalt på din dator skyddas inte alls. Dvs filer som ligger i ''​C:\temp'' ​eller annan lokal mapp skyddas ​**ej** av någon typ av backup!</​WRAP>​ 
-  ​* ​Ett sätt att få backup av lokala filer är att använda tjänsterna** [[box|Box]]** eller **[[onedrive|OneDrive]]**. +<WRAP tip>Ett sätt att få backup av lokala filer är att använda tjänsterna** [[Box]]** eller **[[OneDrive]]**.</​WRAP>​ 
-====== Om du har Workfolders ====== + 
-Workfolders ​har de som har sin dator i det nya PC.LU.SE-systemet. + 
-I detta system så hittar du inte dina filer under någon "bokstav" och dessvärre kommer du inte åt "​Tidigare versioner"​ direkt under tex "Mina dokument"​. För att komma åt Tidigare versioner ​så måste du först följa dessa steg:+===== Tidigare versioner ===== 
 + 
 +==== Om du har arbetsmappar ​==== 
 + 
 +[[arbetsmappar|Arbetsmappar (workfolders)]] ​har de som har sin dator i det nya PC.LU.SE-systemet. 
 + 
 +I detta system så hittar du inte dina filer under någon "enhetsbokstav" och dessvärre kommer du inte åt "​Tidigare versioner"​ direkt under tex "Mina dokument"​. För att komma åt "Tidigare versioner" ​måste du först följa dessa steg:
  
 Vi är medvetna om att dessa instruktioner är tämligen knöliga. Vi jobbar på att skapa en betydligt smidigare lösning att komma åt denna funktion. Vi är medvetna om att dessa instruktioner är tämligen knöliga. Vi jobbar på att skapa en betydligt smidigare lösning att komma åt denna funktion.
Line 26: Line 39:
   - I detta fönster kan du nu högerklicka önskad mapp eller fil, och följa instruktionerna nedan.   - I detta fönster kan du nu högerklicka önskad mapp eller fil, och följa instruktionerna nedan.
  
-====== Hitta raderade eller ändrade filer eller kataloger ======+ 
 +==== Hitta raderade eller ändrade filer eller kataloger ==== 
   - Högerklicka den ändrade mappen eller filen. Om det gäller en raderad mapp eller fil så högerklicka mappen den låg i.   - Högerklicka den ändrade mappen eller filen. Om det gäller en raderad mapp eller fil så högerklicka mappen den låg i.
   - Klicka på "​Egenskaper"​. ​   - Klicka på "​Egenskaper"​. ​
Line 38: Line 53:
   - {{:​tidigare_versioner2.png?​direct&​300|}}   - {{:​tidigare_versioner2.png?​direct&​300|}}
   - När du är klar, kom ihåg att stänga alla fönster detta gäller. Om inte så riskerar du att plötsligt öppna filer från ett gammalt datum eftersom du förväxlade Utforskar-fönstren.   - När du är klar, kom ihåg att stänga alla fönster detta gäller. Om inte så riskerar du att plötsligt öppna filer från ett gammalt datum eftersom du förväxlade Utforskar-fönstren.
-  - **Om du inte kunde hitta det du sökte denna vägen, kontakta oss** så hjälper vi dig, kanske behöver vi ta till den traditionella backupen..+  - **Om du inte kunde hitta det du sökte denna vägen, kontakta oss** så hjälper vi dig, kanske behöver vi ta till den traditionella backupen... se nedan. 
 + 
 + 
 +===== Support =====
  
 +Kontakta [[LTH Support]] om du behöver hjälp.
  
  
aterstalla.1556552139.txt.gz · Last modified: 2019-04-29 17:35 by peterv