User Tools

Site Tools


aterstalla

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
aterstalla [2019-03-21 13:58]
peterv [Hitta raderade eller ändrade filer eller kataloger]
aterstalla [2019-03-21 14:00] (current)
peterv [Om du har Workfolders]
Line 10: Line 10:
 ====== Om du har Workfolders ====== ====== Om du har Workfolders ======
 Workfolders har de som har sin dator i det nya PC.LU.SE-systemet. Workfolders har de som har sin dator i det nya PC.LU.SE-systemet.
-I detta system så hittar du inte dina filer under någon "​bokstav"​. För att komma åt Tidigare versioner så måste du först följa dessa steg:+I detta system så hittar du inte dina filer under någon "​bokstav" och dessvärre kommer du inte åt "​Tidigare versioner"​ direkt under tex "Mina dokument". För att komma åt Tidigare versioner så måste du först följa dessa steg:
  
 Vi är medvetna om att dessa instruktioner är tämligen knöliga. Vi jobbar på att skapa en betydligt smidigare lösning att komma åt denna funktion. Vi är medvetna om att dessa instruktioner är tämligen knöliga. Vi jobbar på att skapa en betydligt smidigare lösning att komma åt denna funktion.
aterstalla.txt · Last modified: 2019-03-21 14:00 by peterv