User Tools

Site Tools


aterstalla

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
aterstalla [2017-04-05 13:17]
peterv [Skyddade filer]
aterstalla [2019-04-29 17:35] (current)
peterv [Skyddade filer]
Line 4: Line 4:
   * Vi har ett annat system **som du själv kan använda!** Vi kallar det "​Tidigare versioner"​. Detta systemet gör "​snapshots"​ av alla filer på servern två gånger per dag. Ju längre tillbaks man sedan går så blir tidpunkterna glesare.   * Vi har ett annat system **som du själv kan använda!** Vi kallar det "​Tidigare versioner"​. Detta systemet gör "​snapshots"​ av alla filer på servern två gånger per dag. Ju längre tillbaks man sedan går så blir tidpunkterna glesare.
 ====== Skyddade filer ====== ====== Skyddade filer ======
-  * "​Tidigare versioner"​ skyddar filer som ligger i din hemkatalog på servern (oftast benämnd U: eller H:), filer i "​Gemensam"​ på server (M:, S: eller K:) samt i eventuell "​Transport"​ (T:).+  * "​Tidigare versioner"​ skyddar filer som ligger i din hemkatalog på servern (oftast benämnd U: eller H:), filer i "​Gemensam"​ på server (M:, S: eller K:) samt i eventuell "​Transport"​ (T:). Filer i Workfolders skyddas också men det är lite krångligare att komma åt "​Tidigare versioner",​ se nedan.
   * Backup skyddar din hemkatalog på servern och filer i "​Gemensam"​ på server. ​   * Backup skyddar din hemkatalog på servern och filer i "​Gemensam"​ på server. ​
   * Filer som ligger lokalt på din dator skyddas inte alls. Dvs filer som ligger i C:\temp\ eller annan lokal mapp skyddas ej av någon typ av backup!   * Filer som ligger lokalt på din dator skyddas inte alls. Dvs filer som ligger i C:\temp\ eller annan lokal mapp skyddas ej av någon typ av backup!
   * Ett sätt att få backup av lokala filer är att använda tjänsterna** [[box|Box]]** eller **[[onedrive|OneDrive]]**.   * Ett sätt att få backup av lokala filer är att använda tjänsterna** [[box|Box]]** eller **[[onedrive|OneDrive]]**.
 +====== Om du har Workfolders ======
 +Workfolders har de som har sin dator i det nya PC.LU.SE-systemet.
 +I detta system så hittar du inte dina filer under någon "​bokstav"​ och dessvärre kommer du inte åt "​Tidigare versioner"​ direkt under tex "Mina dokument"​. För att komma åt Tidigare versioner så måste du först följa dessa steg:
 +
 +Vi är medvetna om att dessa instruktioner är tämligen knöliga. Vi jobbar på att skapa en betydligt smidigare lösning att komma åt denna funktion.
 +Om du behöver hitta förlorade/​ändrade filer och nedanstående inte fungerar så kontakta oss.
 +
 +Nåväl, så här gör du för att komma åt det:
 +
 +  - Du behöver vara uppkopplad mot LU:s nätverk.
 +  - Öppna ett Utforskarfönster.
 +  - Skriv in denna adress: **\\workfolders.lu.se\share0\dittLUCATID**
 +  - Om du frågas efter inloggning: använd: ​ **uw\dittLUCATID**
 +  - Med 90 % sannolikhet frågas du inte efter inloggning utan får ett fel. Du måste då testa att byta ut "​**share0**"​ mot "​**share1**"​ tom "​**share9**"​. Det är detta jag menar med knöligt.....
 +  - När du hittat rätt share? och ev loggat in så bör du få upp dina Workfoldersfiler i fönstret. Du ser alltså samma filer som du annars också ser, men uppkopplingstekniken skiljer.
 +  - När du väl hittat "​ditt"​ share-nummer så memorera det, det ändras inte från gång till gång.
 +  - I detta fönster kan du nu högerklicka önskad mapp eller fil, och följa instruktionerna nedan.
 +
 ====== Hitta raderade eller ändrade filer eller kataloger ====== ====== Hitta raderade eller ändrade filer eller kataloger ======
   - Högerklicka den ändrade mappen eller filen. Om det gäller en raderad mapp eller fil så högerklicka mappen den låg i.   - Högerklicka den ändrade mappen eller filen. Om det gäller en raderad mapp eller fil så högerklicka mappen den låg i.
aterstalla.1491391053.txt.gz · Last modified: 2017-04-05 13:17 by peterv