User Tools

Site Tools


aterstalla

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
aterstalla [2020-06-30 13:52]
cr
aterstalla [2020-06-30 13:53] (current)
cr
Line 17: Line 17:
  
  
-===== Om du har arbetsmappar ​=====+===== Tidigare versioner ===== 
 + 
 +==== Om du har arbetsmappar ====
  
 [[arbetsmappar|Arbetsmappar (workfolders)]] har de som har sin dator i det nya PC.LU.SE-systemet. [[arbetsmappar|Arbetsmappar (workfolders)]] har de som har sin dator i det nya PC.LU.SE-systemet.
Line 38: Line 40:
  
  
-===== Hitta raderade eller ändrade filer eller kataloger ​=====+==== Hitta raderade eller ändrade filer eller kataloger ====
  
   - Högerklicka den ändrade mappen eller filen. Om det gäller en raderad mapp eller fil så högerklicka mappen den låg i.   - Högerklicka den ändrade mappen eller filen. Om det gäller en raderad mapp eller fil så högerklicka mappen den låg i.
Line 51: Line 53:
   - {{:​tidigare_versioner2.png?​direct&​300|}}   - {{:​tidigare_versioner2.png?​direct&​300|}}
   - När du är klar, kom ihåg att stänga alla fönster detta gäller. Om inte så riskerar du att plötsligt öppna filer från ett gammalt datum eftersom du förväxlade Utforskar-fönstren.   - När du är klar, kom ihåg att stänga alla fönster detta gäller. Om inte så riskerar du att plötsligt öppna filer från ett gammalt datum eftersom du förväxlade Utforskar-fönstren.
-  - **Om du inte kunde hitta det du sökte denna vägen, kontakta oss** så hjälper vi dig, kanske behöver vi ta till den traditionella backupen..+  - **Om du inte kunde hitta det du sökte denna vägen, kontakta oss** så hjälper vi dig, kanske behöver vi ta till den traditionella backupen... se nedan.
  
  
aterstalla.txt · Last modified: 2020-06-30 13:53 by cr