User Tools

Site Tools


aterstalla

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
aterstalla [2020-09-28 09:34]
peterv [Om du har arbetsmappar]
aterstalla [2020-09-28 09:35] (current)
peterv [Om du har arbetsmappar]
Line 38: Line 38:
   - Där hittar du sedan din mapp som heter som ditt LUCAT-ID.   - Där hittar du sedan din mapp som heter som ditt LUCAT-ID.
   - När du väl hittat "​ditt"​ share-nummer så memorera det, det ändras inte från gång till gång.   - När du väl hittat "​ditt"​ share-nummer så memorera det, det ändras inte från gång till gång.
-  - I detta fönster ​kan du nu högerklicka önskad mapp eller fil, och följa instruktionerna nedan.+  - I din mapp kan du nu högerklicka önskad mapp eller fil, och följa instruktionerna nedan.
  
  
aterstalla.txt · Last modified: 2020-09-28 09:35 by peterv