User Tools

Site Tools


aterstalla

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
aterstalla [2019-03-21 14:00]
peterv [Om du har Workfolders]
aterstalla [2019-04-29 17:35] (current)
peterv [Skyddade filer]
Line 4: Line 4:
   * Vi har ett annat system **som du själv kan använda!** Vi kallar det "​Tidigare versioner"​. Detta systemet gör "​snapshots"​ av alla filer på servern två gånger per dag. Ju längre tillbaks man sedan går så blir tidpunkterna glesare.   * Vi har ett annat system **som du själv kan använda!** Vi kallar det "​Tidigare versioner"​. Detta systemet gör "​snapshots"​ av alla filer på servern två gånger per dag. Ju längre tillbaks man sedan går så blir tidpunkterna glesare.
 ====== Skyddade filer ====== ====== Skyddade filer ======
-  * "​Tidigare versioner"​ skyddar filer som ligger i din hemkatalog på servern (oftast benämnd U: eller H:), filer i "​Gemensam"​ på server (M:, S: eller K:) samt i eventuell "​Transport"​ (T:).+  * "​Tidigare versioner"​ skyddar filer som ligger i din hemkatalog på servern (oftast benämnd U: eller H:), filer i "​Gemensam"​ på server (M:, S: eller K:) samt i eventuell "​Transport"​ (T:). Filer i Workfolders skyddas också men det är lite krångligare att komma åt "​Tidigare versioner",​ se nedan.
   * Backup skyddar din hemkatalog på servern och filer i "​Gemensam"​ på server. ​   * Backup skyddar din hemkatalog på servern och filer i "​Gemensam"​ på server. ​
   * Filer som ligger lokalt på din dator skyddas inte alls. Dvs filer som ligger i C:\temp\ eller annan lokal mapp skyddas ej av någon typ av backup!   * Filer som ligger lokalt på din dator skyddas inte alls. Dvs filer som ligger i C:\temp\ eller annan lokal mapp skyddas ej av någon typ av backup!
aterstalla.txt · Last modified: 2019-04-29 17:35 by peterv