User Tools

Site Tools


arendehantering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
arendehantering [2018-12-03 13:28]
cr [Fler tips]
arendehantering [2019-01-11 10:47] (current)
cr [Fler tips]
Line 35: Line 35:
 <WRAP tip>​**Använd en kort och tydlig ärenderad** som mycket kortfattat beskriver problemet eller önskemålet. Det gör att ärendet snabbare kan hanteras och skickas rätt. I själva brevet kan du inkludera fler detaljer och utförligare beskrivning av problemet. <WRAP tip>​**Använd en kort och tydlig ärenderad** som mycket kortfattat beskriver problemet eller önskemålet. Det gör att ärendet snabbare kan hanteras och skickas rätt. I själva brevet kan du inkludera fler detaljer och utförligare beskrivning av problemet.
   * Exempel på bra ärenderader:​   * Exempel på bra ärenderader:​
-    * "Behöver ​ett nytt tangentbord"​+    * "Jag behöver ​ett nytt tangentbord"​
     * "Min dator surrar"​     * "Min dator surrar"​
-    * "Behöver ​programvara ABC till undervisning i hus X"+    * "Vi behöver ​programvara ABC till undervisning i hus X"
     * "Jag kommer inte in i lokal XYZ"     * "Jag kommer inte in i lokal XYZ"
   * Exempel på sämre ärenderader:​   * Exempel på sämre ärenderader:​
arendehantering.txt · Last modified: 2019-01-11 10:47 by cr