User Tools

Site Tools


arendehantering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
arendehantering [2018-05-18 11:47]
cr
arendehantering [2018-09-25 11:09] (current)
cr [Att tänka på]
Line 19: Line 19:
 <WRAP important>​**Använd [[lth_support|vår funktionsadress]]** vid all kontakt för alla ärenden som rör support, felrapportering,​ önskemål, inköp eller andra typer av ärenden. Använd inte våra personliga e-postadresser för detta; det gör att ärendet hamnar utanför systemet, blir personberoende och med stor sannolikhet kan komma att fördröjas.</​WRAP>​ <WRAP important>​**Använd [[lth_support|vår funktionsadress]]** vid all kontakt för alla ärenden som rör support, felrapportering,​ önskemål, inköp eller andra typer av ärenden. Använd inte våra personliga e-postadresser för detta; det gör att ärendet hamnar utanför systemet, blir personberoende och med stor sannolikhet kan komma att fördröjas.</​WRAP>​
  
-<WRAP important>​**Undvik att skicka in dublettärenden**. När du skickar in ett ärende första gången får ditt ärende en unik kod som gör att ärendet kan spåras och följas upp. Vi ber dig att använda den koden i all fortsätt ​kontakt i samma ärende.+<WRAP important>​**Undvik att skicka in dublettärenden**. När du skickar in ett ärende första gången får ditt ärende en unik kod som gör att ärendet kan spåras och följas upp. Vi ber dig att använda den koden i all fortsatt ​kontakt i samma ärende.
  
 När du svarar på ärenden ber vi dig att **inte modifiera ärenderaden**. Ärenderaden i all e-post från systemet innehåller den kod som gör att ditt eventuella svar automatiskt kan kopplas till rätt ärende.</​WRAP>​ När du svarar på ärenden ber vi dig att **inte modifiera ärenderaden**. Ärenderaden i all e-post från systemet innehåller den kod som gör att ditt eventuella svar automatiskt kan kopplas till rätt ärende.</​WRAP>​
arendehantering.1526636821.txt.gz · Last modified: 2018-05-18 11:47 by cr