User Tools

Site Tools


arendehantering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
arendehantering [2018-05-18 11:47]
cr
arendehantering [2018-12-03 13:28] (current)
cr [Fler tips]
Line 19: Line 19:
 <WRAP important>​**Använd [[lth_support|vår funktionsadress]]** vid all kontakt för alla ärenden som rör support, felrapportering,​ önskemål, inköp eller andra typer av ärenden. Använd inte våra personliga e-postadresser för detta; det gör att ärendet hamnar utanför systemet, blir personberoende och med stor sannolikhet kan komma att fördröjas.</​WRAP>​ <WRAP important>​**Använd [[lth_support|vår funktionsadress]]** vid all kontakt för alla ärenden som rör support, felrapportering,​ önskemål, inköp eller andra typer av ärenden. Använd inte våra personliga e-postadresser för detta; det gör att ärendet hamnar utanför systemet, blir personberoende och med stor sannolikhet kan komma att fördröjas.</​WRAP>​
  
-<WRAP important>​**Undvik att skicka in dublettärenden**. När du skickar in ett ärende första gången får ditt ärende en unik kod som gör att ärendet kan spåras och följas upp. Vi ber dig att använda den koden i all fortsätt ​kontakt i samma ärende.+<WRAP important>​**Undvik att skicka in dublettärenden**. När du skickar in ett ärende första gången får ditt ärende en unik kod som gör att ärendet kan spåras och följas upp. Vi ber dig att använda den koden i all fortsatt ​kontakt i samma ärende.
  
 När du svarar på ärenden ber vi dig att **inte modifiera ärenderaden**. Ärenderaden i all e-post från systemet innehåller den kod som gör att ditt eventuella svar automatiskt kan kopplas till rätt ärende.</​WRAP>​ När du svarar på ärenden ber vi dig att **inte modifiera ärenderaden**. Ärenderaden i all e-post från systemet innehåller den kod som gör att ditt eventuella svar automatiskt kan kopplas till rätt ärende.</​WRAP>​
Line 40: Line 40:
     * "Jag kommer inte in i lokal XYZ"     * "Jag kommer inte in i lokal XYZ"
   * Exempel på sämre ärenderader:​   * Exempel på sämre ärenderader:​
 +    * "​Felanmälan"​
     * "​Behöver hjälp!"​     * "​Behöver hjälp!"​
     * "​Panik!!!"​     * "​Panik!!!"​
arendehantering.1526636821.txt.gz · Last modified: 2018-05-18 11:47 by cr