User Tools

Site Tools


arendehantering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
arendehantering [2016-11-30 09:25]
cr
arendehantering [2019-01-11 10:47] (current)
cr [Fler tips]
Line 19: Line 19:
 <WRAP important>​**Använd [[lth_support|vår funktionsadress]]** vid all kontakt för alla ärenden som rör support, felrapportering,​ önskemål, inköp eller andra typer av ärenden. Använd inte våra personliga e-postadresser för detta; det gör att ärendet hamnar utanför systemet, blir personberoende och med stor sannolikhet kan komma att fördröjas.</​WRAP>​ <WRAP important>​**Använd [[lth_support|vår funktionsadress]]** vid all kontakt för alla ärenden som rör support, felrapportering,​ önskemål, inköp eller andra typer av ärenden. Använd inte våra personliga e-postadresser för detta; det gör att ärendet hamnar utanför systemet, blir personberoende och med stor sannolikhet kan komma att fördröjas.</​WRAP>​
  
-<WRAP important>​**Undvik att skicka in dublettärenden**. När du skickar in ett ärende första gången får ditt ärende en unik kod som gör att ärendet kan spåras och följas upp. Vi ber dig att använda den koden i all fortsätt ​kontakt i samma ärende.+<WRAP important>​**Undvik att skicka in dublettärenden**. När du skickar in ett ärende första gången får ditt ärende en unik kod som gör att ärendet kan spåras och följas upp. Vi ber dig att använda den koden i all fortsatt ​kontakt i samma ärende.
  
 När du svarar på ärenden ber vi dig att **inte modifiera ärenderaden**. Ärenderaden i all e-post från systemet innehåller den kod som gör att ditt eventuella svar automatiskt kan kopplas till rätt ärende.</​WRAP>​ När du svarar på ärenden ber vi dig att **inte modifiera ärenderaden**. Ärenderaden i all e-post från systemet innehåller den kod som gör att ditt eventuella svar automatiskt kan kopplas till rätt ärende.</​WRAP>​
Line 35: Line 35:
 <WRAP tip>​**Använd en kort och tydlig ärenderad** som mycket kortfattat beskriver problemet eller önskemålet. Det gör att ärendet snabbare kan hanteras och skickas rätt. I själva brevet kan du inkludera fler detaljer och utförligare beskrivning av problemet. <WRAP tip>​**Använd en kort och tydlig ärenderad** som mycket kortfattat beskriver problemet eller önskemålet. Det gör att ärendet snabbare kan hanteras och skickas rätt. I själva brevet kan du inkludera fler detaljer och utförligare beskrivning av problemet.
   * Exempel på bra ärenderader:​   * Exempel på bra ärenderader:​
-    * "Behöver ​ett nytt tangentbord"​+    * "Jag behöver ​ett nytt tangentbord"​
     * "Min dator surrar"​     * "Min dator surrar"​
-    * "Behöver ​programvara ABC till undervisning i hus X"+    * "Vi behöver ​programvara ABC till undervisning i hus X"
     * "Jag kommer inte in i lokal XYZ"     * "Jag kommer inte in i lokal XYZ"
   * Exempel på sämre ärenderader:​   * Exempel på sämre ärenderader:​
 +    * "​Felanmälan"​
     * "​Behöver hjälp!"​     * "​Behöver hjälp!"​
     * "​Panik!!!"​     * "​Panik!!!"​
Line 76: Line 77:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Har du frågor om ärendehanteringen eller behöver hjälp? Kontakta [[Helpdesk]].+Har du frågor om ärendehanteringen eller behöver hjälp? Kontakta [[LTH Support]].
  
  
arendehantering.1480494345.txt.gz · Last modified: 2016-11-30 09:25 by cr