User Tools

Site Tools


arcgis_desktop

This is an old revision of the document!


This page in English

ArcGIS Desktop

Detta är en progrmavara av typen Geographich Information System.

Mer information om programmet finns på tillverkarens webbplats: http://www.esri.com/

Licens

Licens för anställda och studenter

Det finns en campus-licens för ArcGIS vid Lunds Universitet. Denna sköts av GIS-Centrum: http://www.gis.lu.se/programvaror.htm

Installation av programmet

Om datorn sköts av DDG bör du installera ArcGIS via Software Center på datorn. I många studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.

Felsökning

Support

Vad gäller användning av programmet, tala med din lärare eller kontakta Gis_Centrum http://www.gis.lu.se/kontakt.htm

arcgis_desktop.1489484721.txt.gz · Last modified: 2017-03-14 10:45 by peterv