User Tools

Site Tools


arcgis_desktop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
arcgis_desktop [2017-03-14 10:42]
peterv created
arcgis_desktop [2017-03-14 12:37] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-<wrap round info>[[en:ArcGIS|This page in English]]</​wrap>​ +Se [[ArcGIS]].
- +
-====== ArcGIS Desktop ====== +
- +
- +
-Mer information om programmet finns på tillverkarens webbplats: http://​www.esri.com/​ +
- +
- +
- +
- +
-===== Licens ===== +
- +
- +
- +
-==== Licens för anställda och studenter ==== +
-Det finns en campus-licens för ArcGIS vid Lunds Universitet. Denna sköts av GIS-Centrum:​ http://​www.gis.lu.se/​programvaror.htm +
- +
- +
- +
-===== Installation av programmet ===== +
- +
-Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera ArcGIS via **[[Software Center]]** på datorn. I många studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat. +
- +
- +
- +
-==== Felsökning ==== +
- +
-===== Support ===== +
- +
-Vad gäller användning av programmet, tala med din lärare eller kontakta Gis_Centrum http://​www.gis.lu.se/​kontakt.htm+
arcgis_desktop.1489484557.txt.gz · Last modified: 2017-03-14 10:42 by peterv