User Tools

Site Tools


arcgis_desktop

This is an old revision of the document!


This page in English

ArcGIS Desktop

Mer information om programmet finns på tillverkarens webbplats: http://www.esri.com/

Licens

Licens för anställda och studenter

Det finns en campus-licens för ArcGIS vid Lunds Universitet. Denna sköts av GIS-Centrum: http://www.gis.lu.se/programvaror.htm

Installation av programmet

Om datorn sköts av DDG bör du installera ArcGIS via Software Center på datorn. I många studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.

Felsökning

Support

Vad gäller användning av programmet, tala med din lärare eller kontakta Gis_Centrum http://www.gis.lu.se/kontakt.htm

arcgis_desktop.1489484557.txt.gz · Last modified: 2017-03-14 10:42 by peterv