User Tools

Site Tools


arcgis

This is an old revision of the document!


This page in English

ArcGIS

ArcGIS Desktop är en svit med programvara för GIS (se Geographic information system).

Mer information om programmet finns på tillverkarens webbplats: http://www.esri.com/

Se även ArcGIS.

Licens

Licens för anställda och studenter

Det finns en campuslicens för ArcGIS vid Lunds universitet. Denna licens administreras av GIS-centrum vid LU: http://www.gis.lu.se/programvaror.htm

Installation av programmet

Om datorn sköts av DDG bör du installera ArcGIS via Software Center på datorn. I många studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.

Felsökning

Support

Vad gäller användning av programmet, tala med din lärare eller kontakta GIS-centrum vid LU: http://www.gis.lu.se/kontakt.htm

arcgis.1489491000.txt.gz · Last modified: 2017-03-14 12:30 by cr