User Tools

Site Tools


arcgis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
arcgis [2017-03-14 12:39]
cr
arcgis [2019-03-13 12:12]
cr
Line 18: Line 18:
 ==== Licens för anställda och studenter ==== ==== Licens för anställda och studenter ====
  
-Det finns en campuslicens för ArcGIS vid Lunds universitet. Denna licens administreras av GIS-centrum vid LU: http://​www.gis.lu.se/​programvaror.htm+Det finns en campuslicens för ArcGIS vid Lunds universitet. Denna licens administreras av GIS-centrum vid LU: https://​www.gis.lu.se/​start/​gis-software
  
  
Line 31: Line 31:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Vad gäller användning av programmet, tala med din lärare eller kontakta GIS-centrum vid LU: http://​www.gis.lu.se/​kontakt.htm+Vad gäller användning av programmet, tala med din lärare eller kontakta GIS-centrum vid LU: https://​www.gis.lu.se/​start/​contact-us
arcgis.txt · Last modified: 2019-03-13 12:12 by cr