User Tools

Site Tools


arcgis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
arcgis [2017-03-14 12:30]
cr created
arcgis [2019-03-13 12:12]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== ArcGIS ====== ====== ArcGIS ======
  
-//ArcGIS Desktop// är en svit med programvara för GIS (se [[wp>​Geographic information system]]).+//ArcGIS Desktop// är en svit med GIS-programvara ​(se [[wp>​Geographic information system]]).
  
 Mer information om programmet finns på tillverkarens webbplats: ​ Mer information om programmet finns på tillverkarens webbplats: ​
Line 18: Line 18:
 ==== Licens för anställda och studenter ==== ==== Licens för anställda och studenter ====
  
-Det finns en campuslicens för ArcGIS vid Lunds universitet. Denna licens administreras av GIS-centrum vid LU: http://​www.gis.lu.se/​programvaror.htm+Det finns en campuslicens för ArcGIS vid Lunds universitet. Denna licens administreras av GIS-centrum vid LU: https://​www.gis.lu.se/​start/​gis-software
  
  
Line 31: Line 31:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Vad gäller användning av programmet, tala med din lärare eller kontakta GIS-centrum vid LU: http://​www.gis.lu.se/​kontakt.htm+Vad gäller användning av programmet, tala med din lärare eller kontakta GIS-centrum vid LU: https://​www.gis.lu.se/​start/​contact-us
arcgis.txt · Last modified: 2019-03-13 12:12 by cr