User Tools

Site Tools


arbetsmappar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
arbetsmappar [2020-06-30 13:54]
cr workfolders renamed to arbetsmappar (Vi bör använda svenska termen i första hand på svenska sidan.)
arbetsmappar [2020-06-30 13:57]
cr
Line 1: Line 1:
-====== ​Workfolders eller Arbetsmappar ======+====== Arbetsmappar ​(Workfolders) ​====== 
 + 
 +Arbetsmappar (på engelska workfolders) är namn på en särskild metod att hantera dina filer i "Mina dokument"​ mm. De som har sin dator installerad i pc.lu.se skall redan använda detta. Ni som ligger kvar i NET-miljön (delar av Kansli LTH) eller annan äldre miljö har oftast inte konverterat till Workfolder ännu. Läs om hur det fungerar på https://​support.lu.se. Du hittar det om du letar efter PC.LU.SE. ​
  
-Workfolders är namn på en särskild metod att hantera dina filer i Dina dokument mm. De som har sin dator installerad i pc.lu.se skall redan använda detta. Ni som ligger kvar i NET-miljön (delar av Kansli LTH) eller annan äldre miljö har oftast inte konverterat till Workfolder ännu. Läs om hur det fungerar på support.lu.se-sidan. Du hittar det om du letar efter PC.LU.SE. ​ 
   * Direktlänk:​ https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_article_swe&​sys_id=42c0405bdb902fc0a50f79e9bf9619b9   * Direktlänk:​ https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_article_swe&​sys_id=42c0405bdb902fc0a50f79e9bf9619b9
 +
  
 ===== Nedan följer lite information som ännu inte har hunnit komma in på de sidorna: ===== ===== Nedan följer lite information som ännu inte har hunnit komma in på de sidorna: =====
  
  
-==== Att koppla upp sig mot Workfolders ​med sin Android-enhet ====+==== Att koppla upp sig mot arbetsmappar (workfolders) ​med sin Android-enhet ====
  
   - Starta Google Play   - Starta Google Play
   - Ladda ner appen "Work Folders"​ av Microsoft Corporation.   - Ladda ner appen "Work Folders"​ av Microsoft Corporation.
   - Välj att lägga in **url** istället för mailadress https://​workfolders.lu.se   - Välj att lägga in **url** istället för mailadress https://​workfolders.lu.se
-  - Logga in med   ​uw\LUCATID ​ och dit lucatlösenord.+  - Logga in med ''​uw\//LUCATID//'' ​och ditt [[lucat|lucatlösenord]].
   - Nu måste du välja en **fyrsiffrig sifferkod** som skyddar dina data. (Som vanligt, välj **inte** 1111 eller 1234  !!!)   - Nu måste du välja en **fyrsiffrig sifferkod** som skyddar dina data. (Som vanligt, välj **inte** 1111 eller 1234  !!!)
   - Nu har du tillgång till alla dina filer i dina Arbetsmappar/​Workfolders. Filerna laddas inte ner till din telefon på en gång. Först när du öppnar en fil laddas den ner till telefonen.   - Nu har du tillgång till alla dina filer i dina Arbetsmappar/​Workfolders. Filerna laddas inte ner till din telefon på en gång. Först när du öppnar en fil laddas den ner till telefonen.
  
-==== Att hämta tillbaks tidigare versioner eller raderade filer från sina Workfolders ​====+ 
 +==== Att hämta tillbaks tidigare versioner eller raderade filer från sina arbetsmappar (workfolders) ​====
  
 Det finns lite olika nivåer av backup på Workfolders. Det är möjligt att själv plocka fram förlorade filer. Se denna sida: https://​support.lth.se/​aterstalla Det finns lite olika nivåer av backup på Workfolders. Det är möjligt att själv plocka fram förlorade filer. Se denna sida: https://​support.lth.se/​aterstalla
 +
 +
 +
 +===== Support =====
 +
 +Kontakta [[LTH Support]] om du behöver hjälp.
 +
arbetsmappar.txt · Last modified: 2020-06-30 13:57 by cr