User Tools

Site Tools


arbetsmappar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
arbetsmappar [2020-06-30 13:56]
cr
arbetsmappar [2020-06-30 13:57] (current)
cr
Line 14: Line 14:
   - Ladda ner appen "Work Folders"​ av Microsoft Corporation.   - Ladda ner appen "Work Folders"​ av Microsoft Corporation.
   - Välj att lägga in **url** istället för mailadress https://​workfolders.lu.se   - Välj att lägga in **url** istället för mailadress https://​workfolders.lu.se
-  - Logga in med   ​uw\LUCATID ​ och dit lucatlösenord.+  - Logga in med ''​uw\//LUCATID//'' ​och ditt [[lucat|lucatlösenord]].
   - Nu måste du välja en **fyrsiffrig sifferkod** som skyddar dina data. (Som vanligt, välj **inte** 1111 eller 1234  !!!)   - Nu måste du välja en **fyrsiffrig sifferkod** som skyddar dina data. (Som vanligt, välj **inte** 1111 eller 1234  !!!)
   - Nu har du tillgång till alla dina filer i dina Arbetsmappar/​Workfolders. Filerna laddas inte ner till din telefon på en gång. Först när du öppnar en fil laddas den ner till telefonen.   - Nu har du tillgång till alla dina filer i dina Arbetsmappar/​Workfolders. Filerna laddas inte ner till din telefon på en gång. Först när du öppnar en fil laddas den ner till telefonen.
arbetsmappar.txt · Last modified: 2020-06-30 13:57 by cr