User Tools

Site Tools


appsanywhere

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
appsanywhere [2018-07-19 11:06]
cr [Licens]
appsanywhere [2018-07-19 11:06] (current)
cr [Licens]
Line 14: Line 14:
 ===== Licens ===== ===== Licens =====
  
-Lunds universitet betalar via vissa fakulteter((För närvarande är det LTH och LDC som betalar för Lunds universitets sitelicens för AppsAnywhere.)) för en sitelicens för AppsAnywhere för hela Lunds universitet. Detta är själva grundlicensen som täcker all teknik bakom själva AppsAnywhere och CloudPaging för alla studenter och anställda vid Lunds universitet.+Lunds universitet betalar via vissa fakulteter((För närvarande är det LTH och LDC som betalar för Lunds universitets sitelicens för AppsAnywhere.)) för en sitelicens för AppsAnywhere för alla studenter och anställda vid Lunds universitet. Detta är själva grundlicensen som täcker all teknik bakom själva AppsAnywhere och CloudPaging för alla studenter och anställda vid Lunds universitet.
  
 De programvaror som i sin tur är tillgängliga via AppsAnywhere har egna licenser och omfattas av egna licensvillkor. De programvaror som i sin tur är tillgängliga via AppsAnywhere har egna licenser och omfattas av egna licensvillkor.
appsanywhere.txt · Last modified: 2018-07-19 11:06 by cr