User Tools

Site Tools


appsanywhere

This page in English

AppsAnywhere

AppsAnywhere vid Lunds universitet är ett system som gör det möjligt för studenter och anställda vid Lunds universitet att köra vissa programvaror på sina egna personliga datorer. Det används även för att köra programvaror på vissa universitetsägda datorer.

AppsAnywhere fungerar som en portal där studenter och anställda kan välja mellan programvaror att installera.

Mer information om programmet finns på tillverkarens webbplats: https://www.software2.com/appsanywhere/

Se även AppsAnywhere och http://www.student.lth.se/datorsupport/datormiljoe/appsanywhere/.

Licens

Lunds universitet betalar via vissa fakulteter1) för en sitelicens för AppsAnywhere för alla studenter och anställda vid Lunds universitet. Detta är själva grundlicensen som täcker all teknik bakom själva AppsAnywhere och CloudPaging för alla studenter och anställda vid Lunds universitet.

De programvaror som i sin tur är tillgängliga via AppsAnywhere har egna licenser och omfattas av egna licensvillkor.

Portalen

Portalen för AppsAnywhere finns på följande webbadress:

Logga in med din studentidentitet eller ditt Lucat-konto.

AppsAnywhere vid Lunds universitet är endast tillgängligt för studenter och anställda vid Lunds universitet.

Programvarorna som är tillgängliga via AppsAnywhere är för närvarande tyvärr endast tillgängliga för datorer som har Windows som operativsystem.

Första gången du använder AppsAnywhere på din dator får du en uppmaning om att installera en särskild programvara. Du blir tillfrågad om detta när du loggar in i portalen. Det program som installeras heter Cloudpaging Player.

I Cloudpaging Player kan du starta och stoppa program. Du kan även avinstallera dem när du inte längre vill ha dem på din dator.

Normalt måste du vara ansluten till nätverk när du arbetar med programmen som installerats via AppsAnywhere. Om du skall någonstans utan tillgång till nätverk, leta efter “Work offline” i Cloudpaging Player.

Vissa programvaror kan ha licenser som endast fungerar när du är ansluten till universitets datornätverk (via t.ex. Eduroam), eftersom de kräver tillgång till universitetets licensserver för det aktuella programmet, eller på andra sätt är begränsade till att endast kunna användas från universitetets datornätverk.

Genom att först koppla upp dig via VPN kan du få sådana programvaror att fungera även ifrån andra nätverk.

Frågor och svar

Vilka programvaror är tillgängliga via AppsAnywhere?

Logga in i portalen enligt ovan, så visas en översikt av programutbudet.

Jag vill veta mer om ett visst program. Var hittar jag mer information?

sidan om programvara finns länkar till mer information om olika programvaror. Det kan röra sig om vanliga frågor och svar om programmet eller information om vilka licensvillkor som gäller för just det programmet.

Observera att alla programvarorna på sidan om programvara tyvärr inte är tillgängliga via AppsAnywhere ännu.

Support

Tryck på F1-tangenten i Cloudpaging Player för att få fram hjälpfilen för programmet. Den innehåller mycket information och många tips.

Behöver du hjälp med ett visst program som du installerat via AppsAnywhere, se programmets hjälp eller vår hjälpsida för programmet på sidan om programvara.

Är du student och använder ett program som du installerat via AppsAnywhere i en kurs, kan du fråga din lärare om programmet. Det finns dessutom många tips till felsökning och vanliga frågor och svar om program på http://www.student.lth.se/datorsupport/.

Vid frågor om själva AppsAnywhere, kontakta LTH Support.

1)
För närvarande är det LTH och LDC som betalar för Lunds universitets sitelicens för AppsAnywhere.
appsanywhere.txt · Last modified: 2019-10-18 09:28 by larst