User Tools

Site Tools


applocker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

applocker [2018-05-29 10:24]
cr created
applocker [2018-05-29 10:25] (current)
cr [AppLocker]
Line 7: Line 7:
 AppLocker är en säkerhetsteknik från Microsoft vars syfte är att begränsa skadeverkningarna av skadlig programvara. Den fungerar som en policy som kräver att körbara programfiler antingen är signerade, eller att de körs från platser som normalt kan anses säkra och som därför är uttryckligen tillåtna. Du kan läsa mer om AppLocker här: https://​docs.microsoft.com/​en-us/​windows/​security/​threat-protection/​windows-defender-application-control/​applocker/​applocker-overview AppLocker är en säkerhetsteknik från Microsoft vars syfte är att begränsa skadeverkningarna av skadlig programvara. Den fungerar som en policy som kräver att körbara programfiler antingen är signerade, eller att de körs från platser som normalt kan anses säkra och som därför är uttryckligen tillåtna. Du kan läsa mer om AppLocker här: https://​docs.microsoft.com/​en-us/​windows/​security/​threat-protection/​windows-defender-application-control/​applocker/​applocker-overview
  
-Enkelt sammanfattat kan man, om man placerar en osignerad körbar programfil på en plats som inte är uttryckligt tillåten och anses säker, inte förvänta sig att programmet får lov att köra.+Enkelt sammanfattat kan man, om man placerar en osignerad körbar programfil på en plats som inte är uttryckligt tillåten och inte anses säker, inte förvänta sig att programmet får lov att köra.
  
 Det finns dock vissa undantag och mappar som ligger på särskilda platser och följer en viss namngivning är tillåtna och kan användas för att placera t.ex. körbara filer man kompilerat själv i. Hör av dig till [[LTH Support]] om du har problem med detta. Det finns dock vissa undantag och mappar som ligger på särskilda platser och följer en viss namngivning är tillåtna och kan användas för att placera t.ex. körbara filer man kompilerat själv i. Hör av dig till [[LTH Support]] om du har problem med detta.
  
applocker.txt · Last modified: 2018-05-29 10:25 by cr