User Tools

Site Tools


antivirus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
antivirus [2015-06-30 13:17]
cr [Andra tips för en säkrare hemdator]
antivirus [2015-07-01 11:20] (current)
cr
Line 6: Line 6:
 Om man arbetar hemifrån eller från någon annan dator utifrån och ansluter sig till universitetssystem vilar det på den enskilde ett tungt ansvar att man har fullgod säkerhet på den dator man ansluter sig ifrån. Ett rimligt minimikrav är att man på datorn man ansluter ifrån har ett fullgott, aktuellt och __uppdaterat__ **antivirusskydd** som skyddar mot virus, trojaner, spionprogram och andra typer av [[malware|sabotageprogram]]. Det är ditt ansvar att se till att ett sådant skydd är installerat i förväg på den dator du ansluter ifrån. Om man arbetar hemifrån eller från någon annan dator utifrån och ansluter sig till universitetssystem vilar det på den enskilde ett tungt ansvar att man har fullgod säkerhet på den dator man ansluter sig ifrån. Ett rimligt minimikrav är att man på datorn man ansluter ifrån har ett fullgott, aktuellt och __uppdaterat__ **antivirusskydd** som skyddar mot virus, trojaner, spionprogram och andra typer av [[malware|sabotageprogram]]. Det är ditt ansvar att se till att ett sådant skydd är installerat i förväg på den dator du ansluter ifrån.
  
-Vi rekommenderar att man använder Microsofts gratisprogram,​ **[[http://​windows.microsoft.com/​sv-SE/​windows/​products/​security-essentials|Microsoft Security Essentials]]**,​ på hemdatorn. I [[windows|Windows 8]] och senare versioner av Windows ingår den här produkten och är förinstallerad och heter då istället //Windows Defender//, men om du inte har denna bör du alltså ladda ner och installera Microsoft Security Essentials.+Vi rekommenderar att man använder Microsofts gratisprogram,​ **[[http://​windows.microsoft.com/​sv-SE/​windows/​products/​security-essentials|Microsoft Security Essentials]]**,​ på hemdatorn. I [[windows|Windows 8]] och senare versioner av [[Windows]] ingår den här produkten och är förinstallerad och heter då istället //Windows Defender//, men om du inte har denna bör du alltså ladda ner och installera Microsoft Security Essentials.
  
  
antivirus.txt · Last modified: 2015-07-01 11:20 by cr