User Tools

Site Tools


antivirus

Antivirusprogram

Bakgrund

Om man arbetar hemifrån eller från någon annan dator utifrån och ansluter sig till universitetssystem vilar det på den enskilde ett tungt ansvar att man har fullgod säkerhet på den dator man ansluter sig ifrån. Ett rimligt minimikrav är att man på datorn man ansluter ifrån har ett fullgott, aktuellt och uppdaterat antivirusskydd som skyddar mot virus, trojaner, spionprogram och andra typer av sabotageprogram. Det är ditt ansvar att se till att ett sådant skydd är installerat i förväg på den dator du ansluter ifrån.

Vi rekommenderar att man använder Microsofts gratisprogram, Microsoft Security Essentials, på hemdatorn. I Windows 8 och senare versioner av Windows ingår den här produkten och är förinstallerad och heter då istället Windows Defender, men om du inte har denna bör du alltså ladda ner och installera Microsoft Security Essentials.

Installation

Innan du installerar Microsoft Security Essentials så måste du avinstallera eventuella andra antivirusprogram. Därefter följer du guiden på länken i föregående avsnitt för att installera Microsofts kostnadsfria antivirus.

Support

Vår möjlighet att hjälpa till med installation eller support på hemdatorer är av naturliga skäl mycket begränsad.

Frågor och svar

Tips

För att en installation av ett antivirusprogram ska vara så effektiv som möjligt är det viktigt att installationen av antivirusprogrammet sker så tidigt som möjligt, dvs innan någon eventuell skada kan ha hunnit ske. Är skadan redan skedd är det ofta försent. Tänk på att nästan alla antivirusprogram fungerar bäst när de får arbeta preventivt.

Innan du börjar använda en ny dator eller installera övriga program, bör du alltså se till att du har installerat antivirusprogrammet allra först.

Andra tips för en säkrare hemdator

Det är rätt enkelt att få en godtagbar säkerhet och skydd mot virus, skräpprogram och liknande på en ny hemdator. Följ bara nedanstående tips redan från start!

  • Ställ in datorn att hämta och installera uppdateringar automatiskt. Gäller både Windows och Office och all övrig programvara som du önskar ha på datorn.
  • Låt alla användare av datorn ha ett eget användarkonto. Det är enkelt att skapa flera användarkonton under “Start” → “Kontrollpanelen” → “Användarkonton”. Skapa konton för alla i familjen – Dessutom gör detta att alla då enkelt kan ha sina egna genvägar, favoritbokmärken, skrivbordsbakgrund och andra inställningar, och gör datoranvändningen enklare och roligare. Gör att du själv också slipper genvägen till “Mulle Meck” precis bredvid ekonomiprogrammet.
  • Gör skillnad på användarkonton. De flesta användare bör vara av typen “Begränsad”! Det innebär att de utan problem kan använda datorn, men inte installera program själva. Endast de användare som ska kunna installera program själva, och som du följdaktligen litar fullt ut på i alla lägen, bör vara av typen “Datoradministratör”. Tänk på att de flesta skadeprogram inte installeras medvetet, utan använder man ett användarkonto med administratörsrättigheter för att surfa, kan man oavsiktligen råka installera något bara genom att surfa till “fel” ställe och klicka på något, och så finns skräpet sedan på datorn. Genom att göra så att de flesta surfar med användarkonton med begränsad möjlighet att göra vad som helst med datorn, får man ett extra skydd mot sådana oavsiktligheter. Det är inte att misstro någon att ge dem ett begränsat datorkonto – det är att skydda dem, och datorn, från oavsiktligheter!
  • Sätt lösenord på alla användarkonton som är av typen “datoradministratör”. Ganska självklart – annars är det ju inget problem att kringgå de olika typerna av användarkonton.
antivirus.txt · Last modified: 2015-07-01 11:20 by cr