User Tools

Site Tools


ansys

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ansys [2017-03-14 13:04]
cr
ansys [2017-03-14 13:10] (current)
cr
Line 20: Line 20:
 Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera ANSYS via **[[Software Center]]** på datorn. I många studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat. Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera ANSYS via **[[Software Center]]** på datorn. I många studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.
  
 +
 +==== Aktivering av licens för anställda ====
 +
 +Den licens som är aktiv som standard, efter installation av programmet, är för utbildningsversionen. Om du är anställd måste du ändra denna licens till licensen som gäller för anställda.
  
  
ansys.txt · Last modified: 2017-03-14 13:10 by cr