User Tools

Site Tools


android

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
android [2017-01-04 10:00]
pelle [Kom-igång-guide]
android [2019-05-06 14:31] (current)
pelle [Outlook]
Line 1: Line 1:
 ====== Android ====== ====== Android ======
-Dessa instruktioner gäller huvuddragen man måste gå igenom för att få igång system 5.1.1 samt 6.0 på Motorolas modell Moto X Play ({{::​motoxplay_gsg_sv_68018150010a.pdf|Motorolas kom-igång-guide för Moto X Play}}), men instruktionerna bör fungera även på modellen Moto G ({{::​motog_gsg_sv_68018139012a.pdf|Motorolas kom-igång-guide för Moto G}}). Observera att punkterna nedan kan komma i en annan ordning beroende på telefonmodell och/eller versionsnummer. 
- 
-===== Kom-igång-guide ===== 
-Börja med att ladda din nya telefon. Anslut telefonen till den medföljande laddaren och ladda den 5-10 minuter. Starta sedan telefonen: tryck och håll in den översta knappen på höger sida tills telefonen startar. Nu följer du instruktionerna nedan. 
-  - **Språk:** Knacka på cirkeln med en högerpil på och välj språk på nästa sida. 
-  - **"​Välj Wi-Fi-nätverk"​** kommer upp. OM du sitter på jobbet och följer denna guide så kan du nu välja "​eduroam"​. Observera att tangentbordet döljer en stor del av skärmen och gör det svårt att svajpa till nästa inställning. "​Identitet"​ ska vara ditt Lucat-id följt av ändelsen @lu.se."​Anonym identitet"​ ska lämnas blank."​Lösenord är ditt Lucatlösenord. Knacka sedan på "​Anslut"​ 
-  - **"​Ditt sekretesskydd"​** visas. Knacka på "​Sekretessinställningar"​ och gör de inställningar du vill ha. Gå bakåt och knacka på "​Acceptera och fortsätt"​ längst ner på skärmen. 
-  - **Programvaruuppdatering:​** Telefonen söker nu efter uppdateringar. Finns där uppdateringar ska du installera dessa. 
-  - **"Har du en annan enhet?"​** eller **"​Tryck och överför"​** visas. Här kan du kopiera inställningarna från en annan Android-enhet om du har en sedan tidigare. Detta steg kan du hoppa över genom att knacka på "Hoppa över"/"​Nej tack" längst ner på skärmen. 
-  - **Googles tjänster**.Välj vilka tjänster som ska tillåtas köra på din telefon. Här väljer du inställningar enligt egna önskemål. 
-  - **"​Lägg till ditt konto"​** visas. Använd ditt befintliga konto eller skapa ett nytt. För att kunna ladda hem appar, säkerhetskopiera din telefon samt aktivera enhetsskydd så måste man ha ett Google-konto. 
-  - **Ange betalningsinformation** Ange betalningsinformation om du tänker köpa appar privat, annars väljer du "Inte nu". 
-  - **Hämta appar och data ** Om du tidigare har haft en Android-telefon så kan du nu välja att återställa en säkerhetskopia. Alternativet "​Konfigurera som ny enhet" finns också. 
-  - "​**Lägg till ytterligare e-post"​** Beroende på modell visas eventuellt en sida där man ska konfigurera e-posten. Välj "Inte nu" och följ istället avsnittet längre ner på denna sida. 
-  - **Skydda mobilen:** Av säkerhetsskål så måste din mobil ha ett skärmlås. Välj mellan Grafiskt lösenord, PIN-kod eller Lösenord. 
-  - **Aviseringar:​** Handlar om vad som visas på skärmen när din telefon är låst med skärmlås. 
-  - **Hämta Google Nu**. Google Nu är en virtuell assistent som du kan aktivera om du vill. 
-  - **Håll mig uppdaterad**. Här kan du välja att få nyheter om din produkt om du vill. 
  
 ===== Läsa e-posten i mobilen ===== ===== Läsa e-posten i mobilen =====
-Två alternativ finns: Outlook-appen eller Gmail-appen.+Två alternativ finns: Outlook-appen ​(rekommenderad) ​eller Gmail-appen.
  
-Använder man Outlook så får man e-post, kalender ​och kontakter ​samlade i en app. Möjlighet att redigera Word- eller Excelfiler direkt i motsvarande app. Det finns även stöd för att visa och bifoga filer från OneDrive utan att behöva ladda ner dem till telefonen.+Använder man Outlook så får man e-post och kalender ​samlade i en app. Möjlighet att redigera Word- eller Excelfiler direkt i motsvarande app. Det finns även stöd för att visa och bifoga filer från OneDrive utan att behöva ladda ner dem till telefonen.
  
 Använder man Gmail så hamnar e-posten i Gmail, Outlook-kalendern i mobilens kalender och kontakter i telefonens kontaktapp. Använder man Gmail så hamnar e-posten i Gmail, Outlook-kalendern i mobilens kalender och kontakter i telefonens kontaktapp.
Line 29: Line 11:
   - Starta appen   - Starta appen
   - Knacka på Kom-igång   - Knacka på Kom-igång
-  - Ange din e-postadress, knacka ​på "​Fortsätt"​ +  - Ange din e-post och tryck på "​Fortsätt"​ 
-  - Välj Exchange +  - Skriv in ditt Lucat-lösenord 
-  - Välj "Visa avancerade ​inställningar"​ +  - Aktivera ​"Avancerade ​inställningar"​ 
-  - Skriv in e-postadressen +  - Server: webmail.lu.se 
-  - server: webmail.lu.se +  - Domän\användarnamn: ​uw\"​Lucat-ID" 
-  - Domän: lämnas tom +  - För att komma åt filer som man har i OneDrive eller LU Box så lägger man till ett "​OneDrive för företag"​-konto ​eller ett Box-konto. Klicka ​på dom tre liggande strecken ​uppe i vänstra hörent av Outlook på din mobiltelefon. Klicka sedan på kugghjulet och lägg till kontot genom att klicka på ''​+ ​    Lägg till konto''​ Appen föreslår då ditt gamil-konto som du måste bocka ur. Sedan går du vidare och lägger till din lagringstjänst. LU Box kräver att du väljer så kallad "​SSO-inloggning"​.
-  - användarnamn: ​lucatID@lu.se +
-  ​Lösenord: Ditt Lucatlösenord +
-  - Beskrivning: ​ett valfritt beskrivande namn på kontot, typ Jobb eller Arbete +
-  ​Tryck på Bocken ​uppe till höger för att slutföra.+
  
 ====Gmail==== ====Gmail====
android.1483520448.txt.gz · Last modified: 2017-01-04 10:00 by pelle