User Tools

Site Tools


android

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
android [2020-08-07 13:33]
pelle
android [2020-09-02 14:27] (current)
pelle [Gmail]
Line 17: Line 17:
   - Domän\användarnamn:​ uw\"​Lucat-ID"​   - Domän\användarnamn:​ uw\"​Lucat-ID"​
  
-====Gmail==== 
-  -Starta appen 
-  -Skapa e-postkonto:​ välj Exchange 
-  -Skriv in din e-post som ''​Lucat-id''​@lu.se 
-  -Skriv in ditt lösenord 
-  -Ändra SERVER till ''​webmail.lu.se''​ 
-  -Acceptera frågan "​Fjärradministrera säkerhet"​ om att webmail.lu.se ska få fjärrkontrollera din telefon. 
-  -Kontoalternativ:​ välj hur ofta mejlen ska kollas och vad som ska synkroniseras. 
-  -Frågan "Vill du aktivera enhetsadministration?",​ kommer upp. Detta måste godkännas för att synkroniseringen ska kunna göras. 
  
 ===== Skärmlås och SIM-kod ===== ===== Skärmlås och SIM-kod =====
android.txt · Last modified: 2020-09-02 14:27 by pelle