User Tools

Site Tools


agendo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
agendo [2008-07-04 19:11]
cr
agendo [2008-10-06 11:20] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Agendo ====== ====== Agendo ======
  
-//Agendo// är Lunds universitets centrala lokalbokningssystem. Agendos allmänna del kan alla komma åt. Där finns möjlighet att få information om vilka lokaler som finns, deras storlek, pris, belägenhet med mera. Man kan även där beställa lokalbokning. För att komma åt den allmänna delen av Agendo besöker man följande webbadress:​ +Se [[TimeEdit Lokal]], som systemet numera heter.
- +
-**http://​lokal2.timeedit.se/​lu/​** +
- +
-På kansliet finns det två personer som kan utföra lokalbokningar direkt i Agendo. Dessa två personer är: +
- +
-  * Eva Rosengren <​eva.rosengren@kansli.lth.se>,​ anknytning 23419. +
-  * Anna Carlsson Flinth <​anna.carlsson_flinth@kansli.lth.se>,​ anknytning 23711. +
- +
-[[http://​www.bygg.lu.se/​fraaga-oss-om-/​lokalbokning/​|Mer information från Byggnadsenheten om Agendo]] +
- +
-Observera att endast en del av kansliets konferensrum måste bokas via Agendo. Övriga konferensrum på kansliet bokas direkt via Outlook. För mer information om konferensrummen på kanslietvilka som bokas på vilket sätt, och hur bokning via Outlook går till, se [[konferensrum|sidan om konferensrum]].+
  
agendo.txt · Last modified: 2008-10-06 11:20 by cr